Overtreden concurrentiebeding

Als u als werkgever van mening bent dat uw (ex) werknemer het schriftelijke concurrentiebeding heeft overtreden, dan kunt u nakoming van het concurrentiebeding vorderen op straffe van een dwangsom of met het inroepen van de contractuele boete als dat is overeengekomen. U dient als werkgever hiervan bewijs aan te dragen dat de (ex) werknemer het concurrentiebeding overtreedt. Soms is dat nog niet zo gemakkelijk.

Brief sturen aan werknemer

Wij kunnen samen met u bekijken of de (ex) werknemer het concurrentiebeding overtreedt en wat uw juridische positie is. Doorgaans is het verstandig eerst een brief aan de (ex) werknemer te sturen waarin u uw vordering mededeelt en aangeeft dat u wenst dat de (ex) werknemer onmiddellijk stopt met zijn nieuwe werkzaamheden eventueel met vermelding van de boete. Als dit niet tot het gewenst gevolg leidt, dan kunt u een gerechtelijke procedure starten (doorgaans een kort geding).

Gerechtelijke procedure concurrentiebeding

De rechter zal op de zitting (en uit de processtukken) een belangenafweging maken tussen uw belangen als werkgever en de belangen van de werknemer. Het is dus niet zo dat omdat de werknemer het concurrentiebeding overtreedt, er altijd sprake is van een schadevergoeding of boete ten gunste van u als werkgever. Hoe meer de belangenafweging in uw voordeel als werkgever uitpakt, hoe groter de kans dat de rechter het concurrentiebeding in stand laat en de werknemer zal bevelen te stoppen met zijn werkzaamheden onder toewijzing van een dwangsom dan wel de contractuele boete. Als een werknemer bijvoorbeeld lang in dienst is en zeer veel gevoelige informatie heeft, terwijl hij zijn positie elders niet kan verbeteren, dan kunt u een werknemer in beginsel aan het beding houden.

Lastige materie

Veel mensen denken dat het geen lastige materie is, maar die komen vaak bedrogen uit. Procederen over concurrentiebedingen is zeer lastige materie en rechters oordelen ook verschillend in soms vergelijkbare zaken. Het is dus belangrijk om een weloverwogen besluit te nemen. Wij kunnen u deskundig adviseren en zijn daar graag toe bereid. Neem eens vrijblijvend contact met ons op.

Legal8