AllesArbeidsrecht

Vereisten concurrentiebeding?

By 8 oktober 2012 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_54497056

Een concurrentiebeding is een bepaling in een arbeidsovereenkomst. Een concurrentiebeding bevat meestal beperkingen voor de werknemer om na het einde van het dienstverband werkzaam te zijn in concurrerende functies. Verder bevat eenconcurrentiebeding vaak beperkingen qua tijd (u mag vaak niet binnen 1 of 2 jaar concurrerende werkzaamheden verrichten) en qua plaats (u mag bijvoorbeeld gedurende een bepaalde periode niet hetzelfde werk doen binnen een bepaalde regio).

Concurrentiebeding en boete

Vaak wordt ten aanzien van een concurrentiebeding ook een boetebeding opgenomen. Belangrijk is hierbij om de boete niet te laag te stellen, omdat dan het risico bestaat dat de werknemer deze boete betaalt, maar ook niet te hoog omdat de rechter in een dergelijke situatie de boete zal matigen. Wij kunnen een dergelijk beding voor u opstellen.

Vereisten concurrentiebeding

Een eerste vereiste is dat een concurrentiebeding schriftelijk met de individuele werknemer moet worden overeengekomen. Meestal gebeurt dit door een concurrentiebeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst.

Hiernaast moet het concurrentiebeding correct en juist zijn geformuleerd. Uit de rechtspraak volgt dat onduidelijkheden in een concurrentiebeding in beginsel ten nadele van de werkgever uitgelegd dienen te worden.

Juridisch advies

Heeft u vragen over het bovenstaande of wilt u terzake juridisch advies ontvangen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met een van onze bedrijfsjuristen op!