Procedure met spoed starten

Procedure met spoed starten. Een gewone of reguliere gerechtelijke procedure kan best veel tijd in beslag nemen. Afhankelijk van de ‘soort’ procedure, kan het soms meer dan een jaar duren voordat er duidelijkheid is. En soms is het echt niet mogelijk dat je een aantal maanden wacht op een uitspraak van de rechter. Soms heeft u liever gisteren dan vandaag een uitspraak nodig. In dat geval is er een aantal spoedprocedures die kunnen worden gevolgd.

Spoedprocedure of kort geding

In het civiele recht noemen we een spoedprocedure ook wel een kort geding. Dit soort procedures kunnen gestart worden als er een spoedeisend belang is. Denk aan een werknemer die geen loon meer krijgt en niet langer kan wachten of een onderneming die wordt geconfronteerd met een beslaglegging of met een onrechtmatige publicatie van een concurrent. Het kort geding is dé spoedprocedure bij uitstek en wij hebben hier veel ervaring mee. Lees hier meer over de kort geding procedure.

Een kort geding wordt binnen enkele dagen opgestart. De zitting vindt plaats binnen 6 weken maar in extreme spoedgevallen kan de zitting zelfs binnen een paar uur plaatsvinden! In de meeste gevallen  volgt het kort geding vonnis (de uitspraak) binnen twee weken na de zittingsdatum. In echt spoedeisende zaken kan en mag de rechter vanzelfsprekend ook direct vonnis wijzen, of bijvoorbeeld een dag later.

Voordeel kort geding

Het grote voordeel is natuurlijk dat het een heel stuk sneller is dan een gewone procedure. Snel duidelijkheid dus! Een nadeel van een kort geding procedure is dat de kort geding rechter geen rechtstoestand mag wijzigen. De kort geding rechter mag bijvoorbeeld geen (huur of arbeids) overeenkomst beëindigen of afdwingen. Uiteraard kan de rechter wel iemand veroordelen om te betalen, weer aan het werk te gaan, of om bijvoorbeeld de woning te verlaten als er sprake is van ernstige overlast. Niet alle geschillen zijn dus in kort geding te behandelen.

Incasso kort geding

Voor een incasso kort geding geldt nog een aantal specifieke vereisten. Zo dient de vordering – naast het spoedeisende belang – ook voldoende aannemelijk te zijn. Als de vordering inhoudelijk wordt betwist, dan is er doorgaans geen plaats voor een incasso kort geding. Hiernaast moet rekening worden gehouden met het zogenoemde restitutierisico. Als u een spoedeisend belang heeft en de debiteur heeft de vordering niet betwist en als de drempel van het restitutierisico genomen is, dan is een incasso kort geding mogelijk wel een zeer effectieve optie.

Heeft u vragen over het kort geding in het civiele recht? Neem dan eens geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij hebben veel ervaring met kort gedingen en kunnen u uiteraard van dienst zijn.

Legal8