AllesContractenrecht

Kort geding procedure

By 8 april 2016 februari 21st, 2020 No Comments

Juridisch advies Legal8

Gerechtelijke procedures duren vaak behoorlijk lang. Een kort geding procedure is echter een relatief kortdurende procedure waarin een eisende partij een zogenoemde onmiddellijke voorziening kan vorderen bij de voorzieningenrechter of kantonrechter (een ‘snelle beslissing’). Een belangrijke voorwaarde voor een kort geding is dat sprake moet zijn van een spoedeisend belang (er moet dus echt urgentie zijn). Een kort geding procedure verschilt nogal van een ‘gewone’ civiele procedure. In deze blog zullen wij nader op de kort geding procedure ingaan.

Wanneer een kort geding?

In een kort geding procedure heeft de eisende partij een spoedeisend belang om iets te bewerkstellingen. Denk hierbij aan het incasseren van een openstaande geldvordering (het zogenoemde incasso kort geding), het voorkomen van een publicatie in een krant of een ontruiming. Echter, niet alle vorderingen lenen zich voor een kort geding. Voor een verklaring voor recht of een ontbinding van een overeenkomst is in beginsel geen plaats in een kort geding procedure.

Spoedeisend belang

Een van de hoofdvereisten is het zogenoemd spoedeisend belang. De eisende partij zal aannemelijk moeten maken waarom hij of zij snel een (voorlopige) uitspraak wenst. De rechter zal hierbij een belangenafweging maken tussen de belangen van de eiser en van de gedaagde. In beginsel moet er sprake zijn van een situatie die zodanig is dat onverwijld handelen geboden is en een beslissing in een ‘normale’ civiele procedure niet kan worden afgewacht.

Restitutierisico

In kort geding zal de voorzieningenrechter ook acht slaan (voor zover het geschil zich daarvoor leent) op het zogenoemde ‘restitutierisico’. Dit is het risico dat iemand een aan hem of haar betaald bedrag niet meer kan terugbetalen. Als de eiser zelf in financiële nood verkeert, dan kan het immers zo zijn dat de betaalde bedragen niet meer op de eiser kunnen worden verhaald. De gedaagde partij kan dan een beroep doen op het restitutierisico. Zaak voor de eisende partij om zich hierop voor te bereiden!

Vonnis

De uitspraak – vonnis – is een voorlopig oordeel. Dit betekent kort gezegd dat deze uitspraak geldt totdat de rechter in een vervolgprocedure (de bodemprocedure) een (ander) oordeel geeft. Deze bodemrechter is dus niet gebonden aan het oordeel van de ‘kort geding rechter’.

Incasso kort geding

Voor een incasso kort geding geldt nog een aantal vereisten. Zo dient de vordering – naast het spoedeisende belang – ook voldoende aannemelijk te zijn. Als de vordering inhoudelijk wordt betwist, dan is er doorgaans geen plaats voor een incasso kort geding. Als u een spoedeisend belang heeft en de debiteur heeft de vordering niet betwist, dan is een incasso kort geding mogelijk wel een zeer effectieve optie.

Heeft u vragen over het kort geding? Neem dan eens geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Legal8 Advocaten en Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

08-04-2016