Samenwerkingsovereenkomst opstellen

Een zakelijke samenwerkingsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst (contract) tussen twee bedrijven of organisaties die met elkaar willen samenwerken. Denk aan twee of meer bedrijven die een project gaan realiseren of gezamenlijk gaan investeren in een nieuw product of nieuwe dienst. In een samenwerkingsovereenkomst worden de concrete afspraken tussen de samenwerkende bedrijven vastgelegd zoals de taakverdeling, kostenverdeling, een subsidieaanvraag en allerlei andere rechten en verplichtingen van de beide contractpartijen. Het is zeer verstandig om een schriftelijke samenwerkingsovereenkomst te laten opstellen in plaats van alleen mondelinge afspraken!

Wat staat zoal in een samenwerkingsovereenkomst?

Een samenwerkingsovereenkomst bevat doorgaans concrete afspraken en bepalingen over het doel van de samenwerking, de ingangsdatum en de duur, de verdeling van de kosten en opbrengsten, subsidie-afspraken, intellectuele eigendomsrechten, (beperking van) aansprakelijkheid, schadevergoeding en de beëindiging van de samenwerking. Uiteraard kan een samenwerkingsovereenkomst nog vele andere bepalingen bevatten.

Soorten samenwerkingsovereenkomsten

Naast de hiervoor benoemde ‘normale’ samenwerkingsovereenkomst, zijn er ook specifieke soorten samenwerkingsovereenkomsten zoals een joint venture of een vennootschap onder firma (VOF). Ook dit zijn samenwerkingsovereenkomsten waarbij een aantal partijen gaan samenwerken om een bepaald doel te realiseren. Een joint venture is een samenwerkingsvorm tussen bedrijven doorgaans voor een bepaald project. Het is doorgaans dus geen langdurige samenwerking. Een VOF is een samenwerking tussen twee of meer ondernemers met één gezamenlijke naam. Iedere persoon (vennoot) die meedoet, wordt dus mede-eigenaar. En uiteraard zijn er nog vele andere soorten samenwerkingsovereenkomsten.

Juridisch advies samenwerkingsovereenkomsten

Het opstellen en controleren van een samenwerkingsovereenkomst vergt juridische expertise en de nodige ervaring. Wij kunnen met u meedenken en een samenwerkingsovereenkomst op maat voor u opstellen. Wij zijn gespecialiseerd in het contractenrecht. Deskundig advies en dat tegen een alleszins betaalbare prijs! Uiteraard kunnen wij u een offerte toesturen indien gewenst.

Legal8

Neem eens vrijblijvend contact met onze contractenspecialisten op. Wij zijn u graag van dienst!