Advocaat bedrijf verkopen

Het kopen of verkopen van een bedrijf is doorgaans een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Deskundige bijstand is hierbij absoluut geen overbodige luxe. Vaak bestaat een professioneel adviesteam uit meerdere professionals en meerdere disciplines zoals een accountant, financieel of fiscaal adviseur en een (ondernemings)advocaat. Wij kunnen u desgewenst adviseren tezamen met een accountant en een financieel expert.

ZZP’ers en kleine MKB’ers

Wij adviseren in dergelijke verkooptrajecten met name ZZP’ers en kleine MKB-ondernemingen tot 50 werknemers.

Vaak begint een overnametraject met vrijblijvende gesprekken. In de praktijk wordt na deze gesprekken vaak een intentieovereenkomst opgesteld (de “letter of intent” of “LOI”) of voor de gesprekken een geheimhoudingsovereenkomst (de “NDA”). Ook maken partijen soms gebruik van een informatiememorandum of een “termsheet”. Allemaal contractvormen die de eerste (informele) gesprekken vormgeven en vastleggen. Het is overigens een misverstand dat een LOI altijd vrijblijvend is. Zie bijvoorbeeld onze eerdere blog: LOI. Bij kleine ondernemingen is het overigens niet altijd standaard om een LOI op te stellen. Vaak vindt de overname dan plaats na enkele gesprekken en het delen van informatie op basis waarvan een overnamecontract wordt opgesteld.

Overnamecontract

Het overnamecontract is een zeer belangrijk document in het overnametraject. Het is van belang hierbij deskundige bijstand in te schakelen. Weliswaar staan in zo’n contract standaardbepalingen maar zeker niet alle bepalingen zijn standaard. Er dienen bovendien keuzes gemaakt te worden en specifieke garanties te worden bepaald (evenals vrijwaringen). Risico’s afdekken is een enorm belangrijk aspect hierbij.

Bedrijfswaardering

Wellicht ben je nog niet zover om al te gaan verkopen en wil je eerst weten wat jouw onderneming bij benadering waard is en of je bepaalde juridische risico’s loopt. Samen met Finance8 verrichten wij bedrijfswaarderingen en voor het klein MKB en zelfstandigen (zzp’ers) en beoordelen wij bedrijfsstructuren. Aangezien Legal8 en Finance8 samen zowel het juridische deel als het financiële deel uitzoeken, krijg je een relatief volledige waardering onderbouwd met een juridische uiteenzetting. Op die manier heb je meer inzicht in wat jouw bedrijf waard is maar ook waar juridische risico’s zitten en eventuele verbeterpunten voor een toekomstig verkooptraject.

https://www.legal8.nl/bedrijfswaardering-en-bedrijfsrisicos/

Legal8