AllesContractenrechtOndernemingsrecht

Is een letter of intent (“LOI”) juridisch bindend?

By 3 augustus 2015 februari 21st, 2020 No Comments

juridisch advies

Vorig jaar hebben wij een artikel gepubliceerd over de letter of intent. U kunt deze blog via deze link bekijken: letter of intent. Hieronder zullen wij nader op dit onderwerp ingaan.

Een “letter of intent” is een document waarin de voorlopige afspraken tussen partijen die van plan zijn een koopovereenkomst aan te gaan, zijn vastgelegd. De letter of intent is in het hedendaagse onderhandelingsproces niet meer weg te denken. In een letter of intent omschrijven partijen vaak wat zij precies nastreven en welke voorwaarden en voorbehouden zij daaraan wensen te verbinden. De vraag die vaak aan de orde komt, is of een letter of intent bindend is.

Is een letter of intent (“LOI”) juridisch bindend?

Eigenlijk is deze vraag niet zomaar met een “ja” of een “nee” te beantwoorden. Het antwoord is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, zoals de formulering van de letter of intent en de gedragingen van beide partijen. Als in de letter of intent bijvoorbeeld veel “essentialia” benoemd staan, bijvoorbeeld de definitieve koopprijs, dan kan al snel worden aangenomen dat partijen hieraan gebonden zijn. Als dit niet de bedoeling is, dan is het verstandig om voorbehouden op te nemen, welke voorbehouden juridisch correct geformuleerd dienen te zijn. Aangezien de (mogelijke) consequenties van vrijblijvende of bindende afspraken sterk verschillend kunnen zijn, is een zorgvuldige formulering gewenst!

Aan de andere kant geldt weer dat indien de LOI geen bindende bepalingen bevat, maar uit de gedragingen van partijen afgeleid kan worden dat er wél een bindende overeenkomst is, dan kunnen deze gedragingen toch gebondenheid met zich meebrengen. Denk hierbij aan de situatie dat partijen al “proosten” op hun overeenkomst.

Juridisch advies overname

Wij zijn u hierbij graag van dienst en kunnen desgewenst een op maat gemaakte letter of intent opstellen. Dit kan een hoop narigheid voorkomen. Ook kunnen wij u terzake juridisch adviseren en desgewenst juridisch begeleiden tijdens een overnametraject.

 

Legal8 Advocaten & Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

03-08-2015