Advocaat ondernemingsrecht

Advocaat ondernemingsrecht. Wij houden ons primair bezig met het commerciële contractenrecht (waaronder ook zakelijke incasso’s) en het ‘corporate’ arbeidsrecht. Aangezien die rechtsgebieden veel overlap hebben met het ondernemingsrecht, voelen wij ons ook daarin meer dan thuis. Daniel is bovendien ondernemingsrechtelijk geschoold en alle advocaten en juristen bij Legal8 zijn zelf ook ondernemers. Wij weten dus mede uit eigen ervaring waar ondernemers tegen aanlopen in de praktijk.

Deelgebieden ondernemingsrecht

Binnen het brede rechtsgebied van het ondernemingsrecht houden wij ons met name bezig met de volgende onderwerpen:

  • Benoeming en ontslag van statutair bestuurders
  • Advies met betrekking tot oprichting en beëindiging van ondernemingen (zelfstandigen en klein MKB)
  • Begeleiding bij conflicten met medebestuurders
  • Begeleiding bij overnames (zelfstandigen en klein MKB)
  • Begeleiding bij vennootschapsrechtelijke contracten (onder andere aandeelhoudersovereenkomsten en commerciële contracten)
  • Advies over bedrijfsstructuren
  • Advies over bestuurdersaansprakelijkheid (intern en extern)
  • Zakelijke incasso’s
  • Advies inzake bedrijfswaardering en bedrijfsrisico’s (in samenwerking met Finance8).
  • Procederen op de bovengenoemde onderwerpen.

Heb je echter een vraag of een situatie die hier niet benoemd is? Schroom niet om contact op te nemen; wellicht kunnen we je toch verder helpen. Mochten wij ons niet voldoende thuis voelen in een specifiek onderwerp, dan hebben wij altijd specialisten op dat specifieke gebied in ons netwerk en kunnen we je toch van dienst zijn.

Bedrijfswaardering en bedrijfsrisico’s

Samen met Finance8 verrichten wij bedrijfswaarderingen en voor het klein MKB en zelfstandigen (zzp’ers) en beoordelen wij bedrijfsstructuren. Aangezien Legal8 en Finance8 samen zowel het juridische deel als het financiële deel uitzoeken, krijg je een relatief volledige waardering onderbouwd met een juridische uiteenzetting. Op die manier heb je meer inzicht in wat jouw bedrijf waard is maar ook waar juridische risico’s zitten en eventuele verbeterpunten voor een toekomstig verkooptraject. Mocht je hier behoefte aan hebben, dan kun je op de volgende pagina hier meer over te weten komen. Wij zijn je graag van dienst.

Meer informatie over bedrijfswaardering en bedrijfsrisico’s

Legal8