Decharge houdt het ontslag in van aansprakelijkheid van een bestuurder jegens de vennootschap waarvan hij bestuurder is, voor mogelijke schade die de vennootschap door het handelen van de betreffende bestuurder heeft geleden. Door middel van een decharge wordt de bestuurder dus gekweten van aansprakelijkheid voor het beleid dat een bestuurder tot op het moment van de decharge heeft gevoerd.

Reikwijdte decharge

Decharge is volgens de heersende jurisprudentie geen vrijbrief tegen aansprakelijkheidstelling. Zo geldt deze kwijting van aansprakelijkheid alleen tegen interne aansprakelijkheid en alleen ten aanzien van het beleid van de bestuurder zoals dat blijkt uit de jaarrekening.