Arbeidsrecht

Arbeidsovereenkomst op één A4tje. Commercieel cool, maar juridisch verstandig?

By 20 november 2023 No Comments

Steeds vaker kiezen werkgevers voor een verkorte versie van een traditionele arbeidsovereenkomst van vele pagina’s. Soms wordt er zelfs gekozen voor een arbeidsovereenkomst op één enkele pagina. Het bedrijf Tony Chocolonely is een bekend voorbeeld van een bedrijf dat arbeidsovereenkomsten op één pagina heeft gemaakt: een zogenoemde visuele arbeidsovereenkomst met afbeeldingen en korte, pakkende teksten. Dat ziet er natuurlijk gaaf uit en zal ongetwijfeld commercieel “cool” zijn, maar is het juridisch verstandig?

De arbeidsovereenkomst: traditioneel

Een traditionele arbeidsovereenkomst is een juridisch inhoudelijk document die de meesten wel kennen. Vaak staan er uitgebreide artikelen in over de functie-inhoud, een proeftijdbeding, regels omtrent vakantie en ziekte, maar ook een concurrentie- en/of relatiebeding en een keuze voor het toepasselijke recht. Soms denken werkgevers dat je dit allemaal en meer moet opnemen in de arbeidsovereenkomst, maar dat is een misverstand. Dat hoeft niet. Sommige zaken zijn bovendien wettelijk (of in een cao) geregeld, zodat het strikt genomen niet noodzakelijk is om er ook iets over op te nemen in de arbeidsovereenkomst. Denk aan een geheimhoudingsbeding. Veel werkgevers nemen dit op in de arbeidsovereenkomst, maar op grond van de wet en de rechtspraak (over het goed werknemerschap) kan men stellen dat werknemers zich moeten onthouden van het openbaren van bedrijfsgevoelige informatie. Er zijn nog veel meer voorbeelden te noemen van dingen die niet per se in de arbeidsovereenkomst opgenomen moeten worden om toch van kracht te zijn. Of het juridisch gezien verstandig is om er niets over te vermelden in de arbeidsovereenkomst, is een andere vraag.

Informatieplicht van de werkgever

Op grond van artikel 7:655 BW heb je als werkgever een informatieplicht. Je bent kort gezegd verplicht om de daar vermelde informatie schriftelijk aan de werknemer te bevestigen. Dit gebeurt in de praktijk in de arbeidsovereenkomst, maar het mag bijvoorbeeld ook in een personeelshandboek of in een ander document. Dit laatste is goed om te weten voor werkgevers die liever een zo kort mogelijke arbeidsovereenkomst wensen. In zo’n handboek zul je in ieder geval de wettelijk verplichte informatie moeten opnemen.

Arbeidsovereenkomst op één pagina?

Hoewel het absoluut mogelijk is de arbeidsovereenkomst op één pagina te (laten) maken en dat hebben wij regelmatig gedaan, is het verstandig om ook een goed personeelshandboek te hanteren met daarin voldoende informatie om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, maar tevens om jouw positie als werkgever goed neer te zetten. Hoeveel informatie je naast de wettelijk verplichte informatie opneemt, is aan jouzelf en is wellicht deels een juridisch-commerciële afweging. Het personeelshandboek moet in de arbeidsovereenkomst van toepassing worden verklaard en de werknemer moet er dan ook tijdig een afschrift van ontvangen (en het liefst accorderen). Het is dus zeer verstandig, met name ingeval van een korte arbeidsovereenkomst, een goed personeelshandboek te gebruiken.

Ook geldt dat een korte arbeidsovereenkomst niet voor alle organisaties is weggelegd. Wij vermoeden dat organisaties waarin bijvoorbeeld met gevaarlijke producten wordt gewerkt of waarin werknemers zelf risicovol werk verrichten, liever gebruik maken van een wat uitgebreidere arbeidsovereenkomst in combinatie met een goed personeelshandboek. Maar in bepaalde sectoren kan een hele korte arbeidsovereenkomst cool én juridisch voldoende zijn (mits rekening wordt gehouden met minimaal de wettelijke informatieverplichtingen).

Personeelshandboek

Wij kunnen je natuurlijk helpen met het maken van een zo kort mogelijke arbeidsovereenkomst en een goed personeelshandboek.

Juridisch advies of vragen?

Tot slot: enkel een arbeidsovereenkomst op één pagina zonder een aanvullend document zoals een personeelshandboek, is niet aan te raden en waarschijnlijk ook in strijd met de wet: het is naar onze mening onmogelijk (of in ieder geval heel lastig) om alle wettelijk verplichte informatie (deugdelijk leesbaar) in een arbeidsovereenkomst van één pagina op te nemen; nog los van het gegeven dat het in veruit de meeste situaties niet verstandig is.Vragen? Neem eens vrijblijvend contact met ons op.

Legal8