AllesPrivacy/AVG

AVG: ondernemingen dienen rekening te houden met het inzagerecht

By 15 augustus 2018 februari 21st, 2020 No Comments

AVG

AVG: ondernemingen dienen rekening te houden met het inzagerecht

Het zal inmiddels niemand meer ontgaan zijn: per 25 mei jl. is de AVG van kracht gegaan (de nieuwe Europese privacywetgeving). Onderdeel van de AVG is dat mensen organisaties mogen verzoeken of deze organisatie persoonsgegevens van hen heeft vastgelegd en zo ja, welke. Mensen hebben het recht op inzage in hun gegevens. Het gaat hierbij om hun eigen gegevens: mensen hebben dus geen recht op informatie over anderen. Onlangs kreeg een private bank een dwangsom opgelegd van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wegens het geen gehoor geven aan een inzageverzoek van een klant. Een bijzonder element hierbij was dat de AP de opgelegde dwangsom ook daadwerkelijk heeft ingevorderd. Dat was tot op heden nog niet vaak voorgekomen. Is dit een voorbode voor een meer actieve en strengere AP?

AVG: dwangsom na niet voldoen inzageverzoek

De klant heeft in deze kwestie in 2016 een verzoek aan de bank gedaan om inzage in zijn persoonsgegevens. De bank gaf echter geen inzage in de gevraagde persoonsgegevens. De klant heeft vervolgens een advocaat ingeschakeld en een zogenoemd handhavingsverzoek aan de AP gedaan. De AP gaf de bank vervolgens twee maanden de tijd om alsnog inzage te geven onder een dwangsom van EUR 12.000,- per week dat niet aan het verzoek werd voldaan. Uiteindelijk is voldaan aan het verzoek doch zijn dwangsommen van EUR 48.000,- verschuldigd.

AVG en beleid

Ondernemingen dienen zich te realiseren dat alle (natuurlijke) personen een dergelijk inzageverzoek kunnen doen en dat zij moeten voldoen aan bijvoorbeeld een verzoek tot inzage, verwijdering, aanvulling en bewerking van de persoonsgegevens. Aangeraden wordt om een intern beleid te maken en te handhaven voor dergelijke verzoeken. Uiteraard kunnen wij daarbij behulpzaam zijn. De kans is namelijk aanwezig dat de AP haar tanden steeds vaker gaat laten zien…

U kunt het bericht van de AP lezen via de volgende link: AP

Juridisch advies AVG / Privacyrecht

Heeft u nog vragen over het bovenstaande? Neem dan eens contact met een van onze juristen op. Wij zijn u graag van dienst.

 

Legal8 Advocaten & Bedrijfsjuristen

Info@legal8.nl

www.legal8.nl

15-08-2018