AllesHuurrecht

Bedrijfsruimten in het huurrecht

By 3 februari 2017 februari 21st, 2020 No Comments

Advocaat

In een blog uit 2013 zijn wij al kort ingegaan op de verschillende soorten bedrijfsruimten in het huurrecht. In deze blog zullen wij specifiek stilstaan bij het verschil tussen de verschillende soorten bedrijfsruimte en met name bij de discussie over de kwalificatie van bedrijfsruimten. Er is namelijk een groot verschil tussen een zogenoemde “230a” en een “290” bedrijfsruimte.

Bedrijfsruimten in het huurrecht

Een kantoor en een winkel zijn beide bedrijfsruimten. De wet maakt echter een onderverdeling in huurregimes. Voor bedrijfsruimten is dat enerzijds het huurregime van artikel 7:290 BW en anderzijds het huurregime van artikel 7:230a BW. Beide regimes kennen specifieke bepalingen en in de praktijk kan hier nog wel eens discussie over bestaan.

Artikel 7:290 BW

Heel kort gezegd zijn bedrijfsruimtes als bedoeld in artikel 7:290 BW (“290”) ruimtes die voor het publiek toegankelijk zijn voor een rechtstreekse levering van roerende zaken of dienstverlening. Denk hierbij aan een restaurant, café, winkel en een besteldienst. Een hotel en een kampeerbedrijf vallen hier ook onder, maar bijvoorbeeld ook lunchrooms en bars.

Artikel 7:230a BW

Een artikel 7:230a BW (“230a”) ruimte wordt in de praktijk vaak aangeduid als “kantoorruimte”. Denk hierbij aan echte kantoorruimten maar ook aan bioscopen, banken en fabrieken. Ook bijvoorbeeld advocatenkantoren, accountantskantoren en huisartsen vallen onder dit regime.

Waarom is het onderscheid belangrijk?

De vraag wordt vaak gesteld waarom dit onderscheid zo belangrijk is. Het simpele antwoord hierop is dat dit onderscheid zo belangrijk is omdat huurders van een 290-bedrijfsruimte een vergaande huurbescherming genieten en huurders van een 230-bedrijfsruimte in principe niet. Ten aanzien van 230a-bedrijfsruimte geldt veel contractvrijheid voor beide partijen.

In de (juridische) praktijk ontstaat regelmatig discussie over de vraag of een huurruimte nu een 230a of een 290-bedrijfsruimte is. Gezien het aangestipte onderscheid is de uitkomst van deze vraag erg belangrijk. Met name bij “gemengde huurovereenkomsten” is dit onderscheid soms erg lastig te maken.

Heeft u vragen over het bovenstaande, dan kunt u uiteraard vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij zijn u graag van dienst.

Juridisch advies huurrecht

Legal8 Advocaten en Bedrijfsjuristen

088 – 8838888

info@legal8.nl

03-02-2017