AllesArbeidsrecht

Coronacrisis en de NOW 3.0

By 30 oktober 2020 No Comments

Met ingang van 1 oktober jl. heeft het kabinet de NOW-regeling met drie tijdvakken van drie maanden verlengd, de zogenoemde NOW 3.0. De NOW biedt ondernemingen financiële ondersteuning om door de coronacrisis te komen en is met name bedoeld voor banenbehoud. Hiernaast moet de regeling de mogelijkheid bieden om werknemers samen met hun werkgevers voor te bereiden op de ‘nieuwe economische situatie’. Lees hieronder verder over de NOW 3.0 en over een aantal veel gestelde vragen.

NOW

De NOW voorziet sinds het begin van de coronacrisis in een tegemoetkoming in de loonkosten van ondernemingen die als gevolg door de coronacrisis minder omzet hebben. Het uiteindelijke doel is om zoveel mogelijk banen te behouden. Het UWV voert de regeling feitelijk uit. NOW 3.0 derde tranche kan aangevraagd worden van 16 november tot 13 december 2020. De vierde tranche kan aangevraagd worden van 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021. En de laatste tranche kan aangevraagd worden van 17 mei 2021 tot en met 13 juni 2021 (conform de huidige informatie).

Verlaging subsidiebedrag

Belangrijk is dat het subsidiebedrag wordt verlaagd ten opzichte van de NOW 1.0 en de NOW 2.0. In de derde tranche (1 oktober 2020 – 31 december 2020) bedraagt de maximale vergoeding 80% met een loonsomdaling (loonsomvrijstelling) van maximaal 10%. In de vierde tranche (1 januari 2021 – 31 maart 2021) bedraagt de maximale vergoeding 70% met een loonsomdaling van maximaal 15% en in de vijfde tranche (1 april 2021 – 30 juni 2021) bedraagt de maximale vergoeding 60% met een loonsomdaling van maximaal 20%.

Omzet en loonsom

De NOW-regeling draait om omzet en loonsom. Heel kort door de bocht wordt de omzetdaling bepaald door een vierde van de omzet van 2019 te vergelijken met de omzet in een door de werkgever te bepalen periode van 3 maanden van 2020. Er is hiervoor een rekenhulp beschikbaar. Kijk hiervoor op de website van UWV of via: https://www.rekenhulpomzetverlies.nl/

Verhoging minimaal omzetverlies

Hiernaast wordt het minimale omzetverlies verhoogd van 20% in de derde tranche, naar 30% in de vierde en vijfde tranche. Ook het in aanmerking te nemen loon wordt aangepast: in de vijfde tranche naar eenmaal het maximum dagloon in plaats van tweemaal het maximum dagloon. Hiermee is de NOW 3.0 dus een versobering van de eerdere regelingen.

Inspanningsverplichting

De korting bij bedrijfseconomisch ontslag van de NOW 2.0 is vervallen in de NOW 3.0 en wordt vervangen door een inspanningsplicht van de werkgever. Van werkgevers die personeel ontslaan om bedrijfseconomische redenen in een tijdvak waarover zij NOW hebben ontvangen, wordt verwacht dat zij hun personeel helpen bij de zoektocht naar een nieuwe baan. Gebeurt dit niet of onvoldoende, dan volgt een korting op de NOW-uitkering van 5%. Werkgevers kunnen contact met het UWV zoeken in het kader van hulp bij werk-naar-werk begeleiding.

Hieronder beantwoorden wij nog een aantal veel gestelde vragen.

Vooraf inschatting maken?

Ondernemingen moeten vooraf een inschatting maken van de financiële gevolgen van een NOW-aanvraag. Dit is vaak bepaald niet makkelijk. Als later blijkt dat het voorschot te hoog was, dan moet de onderneming het te veel ontvangen bedrag terugbetalen. Ondernemers kunnen gebruik maken van de simulatietool: https://www.simulatienow.nl/2e-tranche/.

Wat valt onder omzet?

De regeling gebruikt het omzet-begrip uit het jaarrekeningenrecht. Dit betekent dat de omzet niet wordt bepaald op de factuurdatum, maar wordt toegerekend over de periode waarop de omzet betrekking heeft. Dit staat bekend als het toerekeningsbeginsel. Een onderneming is verplicht binnen 15 dagen na de maand waarin de activiteit heeft plaatsgevonden de factuur te sturen. Het is dus niet toegestaan om geen factuur te sturen terwijl de activiteiten wel in de periode van 3 maanden hebben plaatsgevonden.

Hoe wordt de loonsom bepaald?

Als werkgever vraag je de NOW aan per loonheffingennummer. De loonsom wordt vastgesteld per loonheffingennummer. De loonsom bestaat uit het loon waarover de premies werknemersverzekeringen worden afgedragen, ofwel het SV-loon. Het UWV gebruikt daarvoor in beginsel de loonsom van juni 2020. Ingeleende krachten (zoals payroll- en uitzendmedewerkers) tellen niet mee in de loonsom van de onderneming waar ze hun werkzaamheden verrichten. Zij zijn immer in dienst bij het payrollbedrijf of de uitzendonderneming.

Heb ik een accountantsverklaring nodig?

Je hebt een accountantsverklaring nodig als je een voorschot hebt ontvangen van € 100.000,- of meer. Heb je een voorschot ontvangen van minder dan € 100.000,- maar ontvang je bij de definitieve vaststelling gelijk of meer dan € 125.000,-, dan heb je eveneens een accountantsverklaring nodig. Ook hiervoor kan de simulatietool gebruikt worden.

Tot slot: voer altijd een controleerbare administratie. Tot 5 jaar na vaststelling van de subsidie moet je als aanvrager inzage kunnen geven in de administratie.

Legal8

info@legal8.nl

30 oktober 2020