Privacy/AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

By 11 januari 2018 februari 21st, 2020 No Comments

AVG advocaat

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) van toepassing. In het Engels heet deze verordening overigens “General Data Protection Regulation”. Aangezien Europese verordeningen zogenoemde directe werking hebben, betekent dit concreet dat vanaf deze datum in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (“Wpb”) geldt vanaf die datum niet meer. De reden voor het invoeren van deze verordening is met name de snelle technologische ontwikkelingen van de laatste jaren. De huidige Wpb is vastgesteld toen internet nog in de kinderschoenen stond en deze verordening gaat de huidige regels daarom herzien (en updaten).

In deze blog zullen wij een aantal algemene onderwerpen/vragen met betrekking tot de AVG bespreken. In volgende blogs gaan wij inhoudelijk(er) in op deze belangrijke verordening.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming: wat verandert er?

In het kort zorgt de AVG voor een aantal veranderingen:

  • uitbreiding en versterking van privacyrechten;
  • meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
  • meer bevoegdheden voor privacy toezichthouders en hogere boetes.

 Mensen krijgen dus meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Hun privacyrechten worden met de AVG uitgebreid en versterkt.

Meer verantwoordelijkheid bij organisaties

De AVG legt ook meer verantwoordelijkheid bij de organisaties om aan te tonen dat zij aan de privacyregels voldoen. De nieuwe regels dwingen organisaties dus om goed na te denken over “hoe” persoonsgegevens worden verwerkt. Op grond van de AVG dienen organisaties bijvoorbeeld aan te kunnen tonen dat zij aan de regels van de AVG voldoen. Zo moeten organisaties bijvoorbeeld bewijzen dat zij aan de belangrijkste beginselen van de AVG voldoen (rechtmatigheid, transparantie, doelbinding en juistheid) en moeten organisaties kunnen aantonen dat zij de juiste technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om persoonsgegevens te beschermen. Deze beginselen staan opgesomd in artikel 5 AVG.

Beschermingsbereik AVG

De bescherming die door de AVG wordt geboden, heeft in het kort betrekking op natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens. De AVG heeft dus geen betrekking op de verwerking van gegevens over rechtspersonen en met name als rechtspersonen gevestigde ondernemingen, zoals de naam en de rechtsvorm van de rechtspersoon en de contactgegevens van de rechtspersoon.

Ook is de AVG niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door een natuurlijke persoon in het kader van louter persoonlijke of huishoudelijke activiteiten die als zodanig geen verband houden met een beroeps- of handelsactiviteit.

Geldt de AVG ook voor kleine MKB’ers en ZZP’ers?

Ja, deze verordening geldt voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken. De AVG is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door een natuurlijk persoon in het kader van louter persoonlijke of huishoudelijke activiteiten die als zodanig geen verband houden met een beroeps- of handelsactiviteit.

Link AVG

Via de volgende link kunt u de AVG inzien. Een kleine waarschuwing: het is een behoorlijk uitgebreid document…

Juridisch advies / vragen

Heeft u nog vragen over het bovenstaande? Neem dan eens contact met een van onze juristen op. Wij zijn u graag van dienst.

Zoals aangegeven, zullen wij in komende blogs “dieper” op dit onderwerp inzoomen en andere veel voorkomende vragen beantwoorden.

Legal8 Advocaten & Bedrijfsjuristen

Info@legal8.nl

www.legal8.nl

11-01-2018