AllesContractenrecht

De gevolgen van een ongerechtvaardigde ontbindingsverklaring

By 17 maart 2016 februari 21st, 2020 No Comments

Juridisch advies Legal8

In Bedrijfsjuridische berichten 2016, nr. 15 schreef Daniel Burgers het artikel ‘De ongerechtvaardigde ontbindingsverklaring: een splitsing tussen ontbinding en wanprestatie’? In dit artikel wordt het leerstuk ontbinding besproken en wordt ingegaan op een recent arrest van de Hoge Raad.

De gevolgen van een ongerechtvaardigde ontbindingsverklaring

Uit het in deze bijdrage te bespreken arrest volgt dat de ontvanger van de ontbindingsverklaring in een dergelijke situatie de ontbindingsverklaring kan erkennen, terwijl zij de wanprestatie bestrijdt. Een splitsing tussen ontbinding en wanprestatie lijkt aldus mogelijk.
U kunt deze publicatie raadplegen via de volgende link: publicatie.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u e-mailen via dburgers@legal8.nl