AllesContractenrechtIncasso

De wettelijke betalingstermijnen in het zakelijke verkeer anno juli 2022

Bedrijven die producten verkopen of diensten leveren, sturen daarvoor facturen met een betalingstermijn. Betalingstermijnen voor consumenten zijn niet wettelijk bepaald en kunnen door de verkopers dus zelf bepaald worden. Wel geldt dat het een redelijke termijn moet zijn. Betalingstermijnen tussen bedrijven onderling (b2b) en overheden zijn wél wettelijk vastgelegd en per 1 juli 2022 is hier een wijziging in doorgevoerd. In deze blog gaan wij hier nader op in.

Wettelijke betalingstermijnen

De betalingstermijn waarmee men in het (zakelijke) verkeer te maken heeft, hangt af van welk type klant de debiteur is. Is jouw klant een particulier (consument) dan mag je de betalingstermijn zelf bepalen, mits het een redelijke termijn is. Is jouw klant echter een bedrijf/onderneming, dan gelden wettelijke betalingstermijnen en de concrete termijnen zijn afhankelijk van welk type bedrijf jouw klant is. In de basis geldt dat voor grote bedrijven strengere regels gelden dan voor midden of kleine bedrijven.

Wetswijziging 1 juli 2022: betalingstermijn van maximaal 30 dagen

Voor de betalingstermijnen bij contracten tussen bedrijven (b2b) gelden de regels uit de zogenoemde Europese Richtlijn voor bestrijding van betalingsachterstand in het zakelijke verkeer. https://www.rvo.nl/onderwerpen/eu-wetgeving/handelswetgeving/betalingsverkeer. In 2017 is vastgelegd dat grote bedrijven hun facturen binnen 60 dagen moeten betalen. Per 1 juli 2022 is dit teruggebracht naar 30 dagen. Grote bedrijven zijn organisaties met meer dan 250 werknemers, meer dan
€ 40 miljoen omzet of een balanstotaal van meer dan € 20 miljoen.

Grote bedrijven moeten dus binnen 30 dagen betalen aan het mkb. Of je kwalificeert als een mkb-onderneming, kun je op de volgende website bekijken: https://www.rvo.nl/onderwerpen/subsidiespelregels/ezk/mkb-toets#wat-is-een-mkb-onderneming%3F

Heb je als mkb’er dus grote bedrijven als klant, dan dien je op grond van deze wet dus eerder geld te ontvangen zodat je meer financiële ruimte hebt. De achtergrond van deze wetswijziging is dat grote bedrijven vaker dan gewenst lang wachten met het betalen van rekeningen zodat mkb-ondernemingen en kleinere ondernemingen in de financiële problemen komen. Er is volgens onderzoek dus sprake van een “oneerlijk krachtenveld”.

Voor bedrijven die niet kwalificeren als groot bedrijf is dus een uiterste betalingstermijn van 60 dagen mogelijk, uitzonderingen daargelaten. Maar spreekt men niets af omtrent betalingstermijnen, dan geldt een betalingstermijn van 30 dagen.

Nieuwe overeenkomsten

De aangepaste uiterste betalingstermijn van 30 dagen is voor nieuwe overeenkomsten meteen per 1 juli 2022 van toepassing zijn.

Lopende, bestaande overeenkomsten

Voor bestaande overeenkomsten is een overgangstermijn van 1 jaar van toepassing. Lopende overeenkomsten hoeven dus niet meteen te worden aangepast op het moment dat de wetswijziging in werking is getreden. Na dat overgangsjaar, moeten ook de lopende overeenkomsten in overeenstemming zijn gebracht met deze nieuwe wetgeving. Zo wordt voorkomen dat grote ondernemingen betalingstermijnen van langer dan 30 dagen hanteren door langlopende contracten af te sluiten.

En wat nu als partijen hiervan afwijken?

Op het moment dat partijen hiervan afwijken en toch een termijn afspreken die langer is dan 30 dagen, dan is die betalingstermijn nietig. Er geldt dan automatisch een betalingstermijn van 30 dagen. Als grote ondernemingen na meer dan 30 dagen een factuur van een mkb-onderneming betalen, dan zijn zij ook automatisch wettelijke handelsrente verschuldigd over de termijn die de 30 dagen overschrijdt. Op grond van de bestaande wet is de verplichting voor een afnemer om wettelijke (handels-)rente te vergoeden afdwingbaar gedurende vijf jaar nadat de vordering opeisbaar is geworden. Opletten geblazen dus!

Als dus niet tijdig wordt betaald, kan er wettelijke rente gevorderd worden, maar denk ook aan de wettelijke incassokosten. Hier kunnen wij uiteraard bij helpen!

Incassokosten

De incassokosten zijn de kosten die je maakt om te zorgen dat jouw klant betaalt wanneer hij dat niet doet. De hoogte van de incassokosten wordt bepaald door een percentage van het totaalbedrag. Hoe hoger dat bedrag is, hoe lager het percentage. Is jouw klant een bedrijf? Dan mag je hiervan in een overeenkomst afwijken. Hoeft niet, mag wel. Als je geen overeenkomst hebt, dan geldt de wettelijke regeling.

Legal8