Arbeidsrecht

Duurzaam ondernemen: ESG en arbeidsrecht

In een uitgebreide blog van afgelopen maand, zijn wij ingegaan op het onderwerp ESG. Dit is de tweede blog in onze categorie duurzaam ondernemen en in deze blog gaan we de link leggen tussen ESG en het arbeidsrecht. Eerst nog even terug naar de basis. Wat is ESG eigenlijk?

Wat is ESG?

ESG staat voor Environment, Social en Governance. Ofwel milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur. Bedrijven moeten meer gaan verduurzamen en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat bedrijven meer aan verduurzamen moeten gaan doen, is inmiddels wel algemeen bekend. Maar welk soort bedrijf wat moet doen is veel minder bekend bij ondernemingen. Hoewel veel mensen denken dat duurzaamheid alleen met CO2-uitstoot te maken heeft, is dat toch echt een misvatting. Duurzaamheid is veel breder en omvat bijvoorbeeld ook het aanwenden van grondstoffen, energie, arbeid, circulaire productie, recycling etc. Duurzaamheid moet een onderdeel worden van alle bedrijfsvoering, zo is de bedoeling.

ESG begint steeds meer op de voorgrond te treden in de wetgeving en de rechtspraak. Denk niet in de laatste plaats aan belanghebbende uitspraken als het Shell vonnis en de Urgenda-zaak. De rechter kan tegen ondernemingen maar zelfs tegen de overheid optreden als de zij zich niet conform de klimaatdoelstellingen en -eisen gedragen. Duurzaam ondernemen is dus een onderwerp dat tot aansprakelijkheid kan leiden.

ESG en het arbeidsrecht

ESG gaat dus niet alleen over milieu, maar ook over het arbeidsrecht en het is, zoals veel regels in het arbeidsrecht, met name ter bescherming van werknemers: werkgevers moeten op grond van de wet voor een veilige werkomgeving zorgen en deze wettelijke zorgplicht van de werkgever valt binnen de kaders van ESG. Maar denk ook aan ‘groene’ arbeidsvoorwaarden (duurzaam vervoer, duurzame vakantie) en gelijke beloningen.

De rol voor ESG binnen het arbeidsrecht wordt steeds groter. De afgelopen jaren zijn nieuwe initiatieven opgezet en is nieuwe wetgeving op dit terrein geïntroduceerd. Denk aan de invoering van de Wet evenwichtiger man/vrouw verhouding in de top van het bedrijfsleven. Deze wet verplicht grote BV’s en NV’s passende en ambitieuze streefcijfers te formuleren om de man-vrouwverhouding in de top en subtop van het bedrijf te verbeteren. Maar bijvoorbeeld ook aan het wetsvoorstel gelijke beloning mannen en vrouwen.

Registratieverplichting woon-werk en zakelijk verkeer

Denk hierbij ook aan de registratieverplichting van woon-werk en zakelijk verkeer van werknemers. Vanaf – naar verwachting – 1 januari 2024 zijn werkgevers met meer dan 100 medewerkers verplicht om jaarlijks te rapporteren over het woon-werk en zakelijke verkeer van hun personeel. Deze maatregel is bedoeld om de CO-2 uitstoot te verminderen met als uiteindelijk groot doel om de gestelde klimaatdoelstellingen te halen. Grote werkgevers moeten dus verplicht gegevens gaan aanleveren met het oog op een vermindering van broeikasgassen in het verkeer en dus duurzaam ondernemen.

In Nederland zijn ongeveer 8.000 bedrijven met 100 werknemers of meer en in totaal werken meer dan 60% van alle werknemers daar. Dit is dus een maatregel die veel werkgevers en werknemers gaat treffen dus wees er tijdig bij.

ESG en MKB

Niet alleen grote bedrijven maar ook het MKB en haar bestuurders dienen ESG serieus te nemen en op hun agenda’s plaatsen als dat nog niet gebeurd is. Maak van ESG en duurzaam ondernemen zo spoedig mogelijk beleid en voer het beleid natuurlijk ook goed uit. Mocht je hier vragen over hebben, dan vernemen wij die graag!

Legal8