Arbeidsrecht

Hebben werknemers recht op loon als zij eerder moeten inloggen of opstarten dan de aanvangstijd?

By 17 oktober 2023 No Comments

Stel: een werknemer werkt bij een callcenter en de gebruikelijke arbeidstijd begint om 09.00 uur. De werkgever wil dat alle werknemers precies om 09.00 uur starten met werken en staat erop dat zij om 08.50 uur aanwezig zijn om alvast hun computersystemen e.d. op te starten zodat ze precies op tijd kunnen beginnen met het verwerken van allerlei telefoontjes. Moet de werkgever over deze tien minuten loon betalen? In deze blog beantwoorden wij deze vraag en gaan we in op een aantal interessante uitspraken.

Rechtbank: tien minuten eerder aanwezig is werktijd

Een callcenter uit Zoetermeer eist dat hun werknemers tien minuten voor de aanvangstijd aanwezig zijn. Ze dienen in die tien minuten hun systemen op te starten waardoor ze precies op de aanvangstijd van hun dienst kunnen starten met het verwerken van allerlei telefoontjes. De werknemer in kwestie vond de genoemde tien minuten echte werktijd en eiste daarover dus loon. De werkgever in kwestie was het hiermee oneens en vond dat het niet om echte werktijd ging.

Volgens de rechtbank is het eerder aanwezig zijn wel degelijk een verplichting en geen vrijblijvend advies. Bovendien is het inloggen in de systemen noodzakelijk om de telefonische werkzaamheden te kunnen uitvoeren. “Deze tien minuten zijn aan te merken als arbeidstijd“, concludeert de kantonrechter. Deze werkgever diende dus achterstallig salaris te betalen vermeerderd met vakantiegeld, wettelijke verhoging en incassokosten.

Deze uitspraak is te lezen via de volgende link: rechtbank.

De werkgever is het ermee oneens en gaat in hoger beroep. De werkgever deelde in de media mede:

“Wij zijn het niet eens met de uitspraak van de rechter, want die is gedaan op basis van een aantal aannames die niet juist zijn. We zien dit ook als een bredere discussie. In heel veel sectoren is het gebruikelijk dat medewerkers worden gevraagd om voor aanvang van het werk klaar te zijn om werkzaamheden uit te voeren voordat een dienst start, waarbij het eerder aanwezig zijn onbetaald is.

Gerechtshof: bevestiging uitspraak van de rechtbank

Het Gerechtshof in Den Haag ziet geen reden om tot een ander oordeel te komen. Volgens het hof worden de werknemers geacht tien minuten eerder dan de aanvangstijd aanwezig te zijn en is die tijd geen privé tijd maar arbeidstijd waarover loon verschuldigd is. Het hof oordeelt dus kort gezegd (en ook ietwat kort door de bocht) dat als de werkgever wil dat zijn personeel tien minuten eerder aanwezig is, dat de werkgever daarover loon moet betalen. Deze werkgever geeft overigens ongeveer 3600 werknemers in dienst dus het kan in totaliteit om een aardig bedrag gaan…

Het arrest van het hof is te lezen via de volgende link: hof.

Hoge Raad is aan zet

Het laatste woord is hierover nog niet gezegd aangezien het callcenter in cassatie is gegaan bij de Hoge Raad. Als de Hoge Raad hierover oordeelt, zullen wij opnieuw een nieuwsbericht delen.

Geldt dit ook voor thuiswerkers?

Een andere werknemers van het genoemde callcenter vond eveneens dat zij recht heeft op loon over de tijd dat zij moest inloggen voordat de eigenlijke werkzaamheden zouden aanvangen. Bijzonder aan deze zaak is dat deze werknemer thuiswerkte. Zij stelt dat de werkgever met verouderde systemen werkt en er doorgaans ook veel storingen zijn waardoor ze een stuk eerder moet inloggen om tijdig te kunnen starten met haar eigenlijke werk.

De rechtbank is het oneens met deze werknemer en vindt dat zij geen recht heeft op achterstallig loon. Omdat zij vanuit huis werkt, is haar zaak volgens de kantonrechter bovendien ‘wezenlijk anders’ dan die van haar eerdergenoemde collega. Die collega is namelijk tijdens de inlogprocedure ‘beperkt in zijn mogelijkheden zijn tijd aan eigen zaken te besteden’, omdat hij werkt op kantoor. De thuiswerker zou die tijd daarentegen wel grotendeels naar eigen believen kunnen inrichten. Voor thuiswerkers gaat de bovengenoemde rechtspraak dus niet op.

Deze zeer recent gepubliceerde uitspraak is te lezen via de volgende link: rechtbank.

Vragen?

Neem vooral eens contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Legal8