ArbeidsrechtGeen categorie

Hervorming van de arbeidsmarkt. Afschaffing oproepcontracten? En wat nog meer?

By 10 juni 2021 No Comments

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft recent een ontwerpadvies gepubliceerd voor een nieuw kabinet. Werkgevers en de vakbeweging samen met de SER hebben overeenstemming bereikt over arbeidsmarkthervormingen. De SER is voor sociaal-economische vraagstukken het belangrijkste adviesorgaan voor de regering zodat dit advies absoluut van belang is. En de voorstellen uit dit advies liegen er niet om. Het kan zomaar een grote hervorming van de arbeidsmarkt worden.

Maar welke voorstellen volgen uit het advies met betrekking tot de arbeidsmarkt en het arbeidsrecht? Wij bespreken hieronder een aantal relevante voorstellen.

Onderbrekingstermijn vervalt

Op dit moment geldt de regel dat als langer dan 6 maanden tussen twee arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zit, een nieuwe keten van arbeidsovereenkomsten begint te lopen. Deze onderbrekingstermijn van 6 maanden komt in het advies te vervallen. Uitgezonderd zijn scholieren en studenten alsmede seizoensarbeid. Het wordt dus minder makkelijk om meerdere arbeidsovereenkomsten elkaar te laten opvolgen.

Oproepcontracten worden afgeschaft

Oproepcontracten worden in het advies inderdaad afgeschaft. Hier vallen ook de zogenoemde nuluren-contracten onder. Hiervoor in de plaats komen basiscontracten met tenminste een kwartaalurennorm of jaarurennorm. Een kwartaalurennorm geldt voor een volgend kwartaal en wordt bepaald aan de hand van het gemiddeld aantal uren waarover loon is betaald in het voorgaande kwartaal. Ook hiervan zijn uitgezonderd scholieren en studenten.

Uitzendovereenkomst wordt aangescherpt

Een ander advies is om het uitzendregime aan te scherpen. Zo moet de toegang tot de markt beter worden gereguleerd door onder andere verplichte certificering van uitzendbureaus en andere partijen die ter zake bemiddelen. Verder wordt het uitzendbeding verkort naar 52 weken. Een uitzendbeding is een bepaling in de uitzendovereenkomst die ervoor zorgt dat de uitzendovereenkomst tussen de uitzendkracht en het uitzendbureau automatisch eindigt als de opdracht bij de opdrachtgever stopt. 

Verlaging van de arbeidsduur

Als sprake is van bedrijfseconomische omstandigheden die tot een ontslag kunnen leiden, wordt het voor bedrijven mogelijk om eenzijdig (zonder toestemming van de werknemer) de arbeidsduur (tijdelijk) te verlagen met maximaal 20%. Werknemers behouden recht op loon voor de oorspronkelijke arbeidsduur. De werkgever krijgt 75% van de loonkosten over de verlaagde arbeidsduur gecompenseerd vanuit de overheid. Voor werknemers is het belangrijk om te weten dat deze regeling niet ten koste gaat van WW-rechten.

Rechtsvermoeden van werknemerschap

De SER wil een rechtsvermoeden van werknemerschap introduceren. Dit betekent dat een zelfstandige die een tarief hanteert lager dan € 30,- (of € 35,-) per uur, een beroep kan doen op het rechtsvermoeden dat hij een werknemer met een arbeidsovereenkomst is. De opdrachtgever (of werkgever) kan zich verweren door aan te tonen dat hier geen sprake van is en dat sprake is van een echte zelfstandige. De zelfstandige krijgt dus een betere bewijspositie en de opdrachtgever een mindere.

Vragen?

Neem eens vrijblijvend contact met ons op.

Legal8

10-06-2021