AllesFaillissementsrechtIncasso

Incasso: betaling ontvangen op of na datum faillissement?

By 11 september 2015 februari 21st, 2020 No Comments

Juridisch advies faillissement

Heeft u een betaling ontvangen van een debiteur (bijvoorbeeld in een incassotraject) en gaat deze debiteur kort daarna failliet? Dan kan de curator onder omstandigheden dit betaalde bedrag van u terugvorderen. Erg vervelend voor u natuurlijk. Maar hoe zit dit precies?

Incasso: betaling ontvangen op of na datum faillissement?

Stel dat een debiteur in een incassodossier u op 9 februari aangeeft dat hij diezelfde dag de openstaande vordering zal betalen. Zo geschiedt, de debiteur betaalt op 9 februari uw gehele vordering. Top, denkt u. Op 10 februari ontvangt u het gehele bedrag op uw bankrekening. Mooi! Of toch niet als blijkt dat de debiteur op 10 februari failliet gaat?

Deze casus lag ten grondslag aan een arrest van de Hoge Raad van 20 maart jl. In dit arrest bepaalde de Hoge Raad dat de curator deze betaling kon terugvorderen van de schuldeiser omdat de girale betaling op het moment van het faillissement nog niet (geheel) was voltooid. Immers, het faillissement werkt terug tot 00.00 uur van de dag van de faillietverklaring (artikel 23 Faillissementswet) en op dat moment was het bedrag nog niet op de bankrekening van de schuldeiser bijgeschreven. De curator kon het bedrag dus terugvorderen. En een zure nasmaak voor de schuldeiser.

Dit arrest van de Hoge Raad is via de volgende link te raadplegen: rechtspraak.

Uit dit arrest kan aldus worden geconcludeerd dat de geldigheid van betalingen die rond faillissementsdatum plaatsvinden beoordeeld dient te worden aan de hand van het moment van bijschrijving (creditering) van de betaling op het bankrekeningnummer van de schuldeiser.

Juridisch advies faillissementsrecht

Wij zijn u graag van dienst ten aanzien van het faillissementsrecht. Heeft u bijvoorbeeld openstaande vorderingen? Dan is het zaak die zo snel mogelijk te incasseren. Wij kunnen u hierbij van dienst zijn.

 

Legal 8 Advocaten & Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

11-09-2015