AllesIncasso

Incasso en beslagleggen: conservatoir beslag

By 3 december 2018 februari 21st, 2020 No Comments

 

Als schuldeiser kunt u betaling afdwingen via de rechter. Het is de meesten bekend dat het voeren van een gerechtelijke procedure best wat tijd in beslag kan en (doorgaans ook zal) nemen. In sommige situaties kan het gewenst zijn om conservatoir beslag te leggen op bezittingen van uw schuldenaar. In deze blog zullen wij dit – lastige – onderwerp toelichten.

Wat is conservatoir beslag?

Conservatoir beslag verschilt van executoriaal beslag. Als u over een toewijzend vonnis beschikt, dan kunt u het vonnis laten executeren. Mocht uw debiteur dan nog niet betalen, dan kan er executoriaal beslag gelegd worden. Deze vorm van beslag is gericht op de executie (de daadwerkelijke incassering van uw vordering). Conservatoir beslag is niet direct gericht op executie, maar op het bewaren of conserveren van de rechten van de schuldeiser. Daarom wordt het ook wel “bewarend beslag” genoemd. Dit kan gewenst zijn bijvoorbeeld als u de vrees heeft dat uw schuldeiser tijdens de procedure bij de rechter vermogensbestanddelen gaat verkopen of bezwaren bijvoorbeeld met een recht van hypotheek. Het leggen van conservatoir beslag wordt dus gelegd voordat u een vonnis van de rechter heeft.

Voordat u conservatoir beslag kunt leggen, is verlof van de voorzieningenrechter nodig. Hiervoor heeft u een advocaat nodig die middels een verzoekschrift verlof aanvraagt. Het daadwerkelijk leggen van het beslag doet de deurwaarder.

Conservatoir beslag kan gelegd worden op bijvoorbeeld onroerende goederen (gebouwen), bankrekeningen en/of roerende zaken (zoals een auto).

Bewijsbeslag

Ook het zogenoemde bewijsbeslag is een variant van conservatoir beslag. Bewijsbeslag is het beslag dat onder een debiteur gelegd wordt op bewijsmateriaal. Hier zitten echter wel de nodige haken en ogen aan.

Risico’s

Het leggen van conservatoir beslag wordt in de praktijk wel betiteld als een “gevaarlijk wapen” van de schuldeiser. Het is immers een vergaand middel en de mogelijke gevolgen kunnen ook verstrekkend zijn. Zo kan uw debiteur na een beslaglegging op de bankrekening wellicht niet meer ondernemen met alle gevolgen van dien. Blijkt het conservatoir beslag naderhand onterecht te zijn? Dan bent u als schuldeiser aansprakelijk voor de gevolgen. Het leggen van conservatoir beslag dient met andere woorden goed overwogen te worden.

Opheffing kort geding

Als de debiteur het oneens is met het gelegde beslag, dan kan hij een zogenoemd opheffingskortgeding starten. Een grond om dit te doen is bijvoorbeeld dat het gelegde beslag ondeugdelijk of onnodig is. Een onnodig beslag wordt in juridische termen ook wel aangeduid als “vexatoor”. Ook heeft de debiteur aanspraak op opheffing als hij zekerheid stelt. Dit kan bijvoorbeeld door het stellen van een bankgarantie. De bank verbindt zich daarbij jegens de schuldeiser als borg voor de debiteur (de schuldenaar).

Procedure/hoofdzaak

Vaak wordt dit nog wel eens vergeten, maar de schuldeiser dient binnen, doorgaans 2 weken, na het verleende verlof een gerechtelijke procedure te starten. Dit is de ‘hoofdzaak’ (bijvoorbeeld de incassoprocedure).

Tip voor de praktijk

Win altijd juridisch advies in alvorens een opdracht te geven tot het leggen van conservatoir beslag. Er zitten de nodige risico’s aan verbonden. Heeft u vragen over het bovenstaande, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij kunnen u ter zake adequaat adviseren en hebben veel ervaring met het leggen van conservatoir beslag.

 

Juridisch advies

Legal8 Advocaten en Bedrijfsjuristen

088 – 8838888

info@legal8.nl

www.legal8.nl

3 december 2018