ContractenrechtGeen categorie

Is een niet-incasseerbare vordering non-conform in de zin van art. 7:17 BW?

By 15 september 2021 No Comments

Een afgeleverde zaak moet op grond van art. 7:17 BW aan de overeenkomst beantwoorden. Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst als zij niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Bij de beoordeling of sprake is van ‘niet aan de overeenkomst beantwoorden’ in de zin van art. 7:17 BW, is van belang wat partijen zijn overeengekomen. Toepassing van art. 7:17 BW zonder acht te slaan op hetgeen tussen partijen is overeengekomen, gaat uit van een onjuiste rechtsopvatting (ECLI:NL:HR:2021:1101).


Bedrijfsjuridische berichten: kooprecht

In het tijdschrift Bedrijfsjuridische Berichten 2021/88 schreef Daniel Burgers een publicatie over het hierboven genoemde arrest en over het kooprecht meer in het algemeen. Zo gaat Daniel onder meer in op non-conformiteit, mededelings- en onderzoeksplichten en de gevolgen van non-conformiteit. Hij maakt ook een uitstapje naar consumentenkoop en de daarbij horende Europese Richtlijnen.

Via de onderstaande link kunt u deze publicatie lezen:

Publicatie

Legal8 Advocaten

15-09-2021