Arbeidsrecht

Moet elke werkgever een vertrouwenspersoon hebben?

By 10 februari 2022 No Comments

Het onderwerp seksueel overschrijdend gedrag domineert al weken het nieuws in ons land. Eerst onthulde het programma BOOS allerlei overschrijdend gedrag bij het televisieprogramma The Voice of Holland en maandag 7 februari jl. was Marc Overmars aan de beurt.[1] Hij is per direct vertrokken als directeur voetbalzaken bij Ajax vanwege grensoverschrijdend gedrag. In dergelijke kwesties komt vaak de term vertrouwenspersoon naar boven. Een vraag die bij veel ondernemers speelt is of zij verplicht zijn om een dergelijke vertrouwenspersoon aan te stellen. Hieronder beantwoorden wij deze en andere vragen.

Werkgever is verantwoordelijk voor veilige werkomgeving en PSA

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving en op grond van de Arbeidsomstandighedenwet moet de werkgever ook een beleid voeren gericht op voorkoming van psychosociale arbeidsbelasting. Onderdeel hiervan zijn onder meer onderwerpen zoals werkdruk, pesten, agressie, discriminatie en seksuele intimidatie. Je bent als werkgever dus verplicht om een beleid te hebben om werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. De Arbowet noemt dit psychosociale arbeidsbelasting of PSA.[2]

Wat is een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon luistert als een werknemer bij hem of haar komt met een probleem op het gebied van ongewenste omgangsvormen op of omtrent het werk. Hierbij ondersteunt hij of zij de werknemer en brengt desgewenst advies uit. Een vertrouwenspersoon verzorgt dus de eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en/of advies nodig hebben. Vaak is een vertrouwenspersoon een werknemer binnen het bedrijf. Maar dit hoeft niet per se het geval te zijn: sommige bedrijven kiezen juist voor een extern vertrouwenspersoon of een combinatie van beiden.

Welke taken heeft een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon verzorg zoals gesteld de eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen of die ervaring hebben. Een vertrouwenspersoon luistert en bekijkt of een oplossing in de informele sfeer kan worden gevonden. Verdere taken van een vertrouwenspersoon zijn te vinden op de website van de overheid: website vertrouwenspersoon.

Moet elke werkgever een vertrouwenspersoon hebben?

Het is op dit moment niet verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Wel is op 7 oktober 2020 een wetsvoorstel ingediend waarbij is voorgesteld om de Arbeidsomstandighedenwet op dit onderdeel aan te passen en het verplicht te maken om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Dan zou iedere werknemer dus toegang krijgen tot een vertrouwenspersoon. De Afdeling Advisering van de Raad van State heeft op 26 januari 2022 in haar advies over dit wetsvoorstel het belang van het tegengaan van ongewenste omgangsvormen op de werkvloer erkend, maar ziet vooralsnog het nut en de noodzaak er niet van in om aan iedere werkgever de verplichting op te leggen om een vertrouwenspersoon aan te stellen. De Raad van State concludeert dat het wetsvoorstel moet worden heroverwogen, voordat het in behandeling wordt genomen.[3]

Wel of niet een vertrouwenspersoon aanstellen?

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is op dit moment dus niet wettelijk verplicht. Ondanks dat het (nog) niet wettelijk verplicht is, kan van veel werkgevers wel verwacht worden dat zij desondanks een vertrouwenspersoon aanstellen. Het wordt namelijk steeds meer gezien als een onderdeel van een goed beleid. Verder kan het aanstellen van een vertrouwenspersoon bijdragen aan het waarborgen van een veilige werkomgeving voor de medewerkers. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is dus zeker verstandig. Dit kan dus een medewerker zijn en/of een extern persoon.

Het is verstandig om het personeel op de hoogte te brengen van het bestaan van een vertrouwenspersoon en de regels daaromtrent. Dit wordt vaak gedaan in een personeelsreglement of personeelshandboek.

Vragen?

Neem vooral contact met ons op!

Legal8


[1] Bijvoorbeeld: https://www.deaandeelhouder.nl/nieuws/2022/02/07/overmars-per-direct-weg-bij-ajax/

[2] https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/themas/psychosociale-arbeidsbelasting

[3] https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@128566/advies-verplicht-vertouwenspersoon/