Alles

Nieuwe regels verlof en arbeidstijden

By 19 december 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_101290495

Op 1 mei 2014 hebben wij geblogd over het op dat moment recentelijk ingediende wetsvoorstel ‘modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden’. Kort gezegd wordt het voor werknemers makkelijker om het aantal uren in een werkweek aan te passen. Tevens gaan de regels met betrekking tot verschillende soorten verlof wijzigen. Inmiddels heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden en zal deze wet binnenkort van kracht zijn.

Nieuwe regels verlof en arbeidstijden

Wet aanpassing arbeidsduur

De huidige regeling in de wet aanpassing arbeidsduur luidt dat een verzoek om aanpassing van de arbeidsduur eens per twee jaar gedaan kan worden. In de toekomstige regeling kan dit eens per jaar worden gedaan. In het geval van onvoorziene omstandigheden, kan een dergelijk verzoek ook binnen het jaar worden gedaan.

Veranderingen verlof

Vaderschapsverlof

Indien u als werknemer in loondienst werkt en indien u de echtgenoot of partner van de moeder van een pasgeboren baby bent, dan heeft u recht op 2 dagen betaald kraamverlof (ook wel ‘vaderschapsverlof‘ genoemd). Dit vaderschapsverlof zal worden uitgebreid naar 5 dagen (er komen dus 3 dagen bij). Deze drie ‘extra’ verlofdagen zijn echter in beginsel wel onbetaald. Uiteraard kunnen in een CAO andere afspraken staan.

Kortdurend en langdurend zorgverlof

Het kortdurend en langdurend zorgverlof zal worden uitgebreid naar een grotere kring personen, zoals broers, zussen, huisgenoten en anderen in de “sociale omgeving” van de werknemer. Deze laatste categorie kan nog wel eens wat discussie gaan opleveren. Het is nog afwachten hoe hier in de praktijk mee zal worden omgegaan.

Bevallingsverlof

Het bevallingsverlof wordt uitgebreid ten aanzien van gevallen waarbij het kind na geboorte langdurig in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Het bevallingsverlof kan alsdan verlengd worden met een maximum van 10 weken. In het tragische geval dat de moeder komt te overlijden tijdens de bevalling, stelt de nieuwe wet dat het bevallingsverlof overgaat op de partner.

Bovenstaande aanpassingen betreffen een aantal grote aanpassingen op de huidige regelgeving. De wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden bevat echter meer wijzigingen. Neem eens vrijblijvend contact met ons op voor een nadere toelichting.

Legal8 Advocatuur en Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

19-12-2014