AllesArbeidsrecht

NOW 2.0: wat zijn de voorwaarden en wat is er gewijzigd?

By 13 juli 2020 No Comments

In onze vorige blog in deze coronatijd over de NOW, zijn wij alleen ingegaan op de eerste periode van de NOW, de NOW 1.0. Inmiddels staat de NOW 2.0 sinds 6 juli jl. open voor ondernemingen die daarvoor in aanmerking komen. Maar wat zijn precies de voorwaarden en wat is er gewijzigd ten opzichte van de NOW 1.0? Lees het hieronder!

NOW 2.0

Omdat het coronavirus nog steeds grote gevolgen heeft voor de samenleving, de economie en zo goed als alle ondernemingen, is een tweede periode van de NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) ingegaan. Vanaf 6 juli jl. kunnen werkgevers tot en met 31 augustus aanstaande, een tegemoetkoming NOW 2.0 aanvragen. Deze tegemoetkoming is voor een periode van 4 maanden en in beginsel kan iedere werkgever de NOW aanvragen ongeacht of de NOW 1.0 wel of niet is aangevraagd.

Wat is er gewijzigd?
Er is echter wel een aantal dingen gewijzigd. Een eerste wijziging is dat de NOW 2.0 voor een periode van 4 maanden is: voor de maanden juni tot en met september 2020. De NOW 1.0 zag op een periode van 3 maanden. Hiernaast is er een aantal vereisten bijgekomen:

  • Je mag geen winstuitkeringen en bonussen doen aan aandeelhouders, directie en bestuur e.d. Koop van eigen aandelen is evenmin toegestaan;
  • Als voor 20 of meer werknemers een ontslagvraag wordt ingediend bij het UWV, dan wordt de tegemoetkoming met 5% verlaagd;
  • De berekening is aangepast: het percentage omzetverlies wordt berekend over 4 in plaats van 3 maanden en er wordt nu uitgegaan van de loonsom van maart 2020. Het UWV gaat in ieder geval uit van de gegevens die op 15 mei 2020 bij het UWV bekend waren.

U kunt de NOW 2.0 nog steeds aanvragen via de website van het UWV door het aanvraagformulier in te vullen en te versturen. Duidelijk dient in ieder geval te zijn de 4 maanden waarover u ten minste 20% omzetverlies verwacht. De algemene voorwaarden zoals een omzetverlies van 20% en dat de aanvragen het loon volledig blijft doorbetalen, blijven uiteraard gehandhaafd.

Voor welke werknemers?
De NOW 2.0 geldt voor al het loon waarover sociale premies worden betaald. De NOW 2.0 geldt dus voor werknemers met een vast en een flexibele arbeidsovereenkomst. Ook werknemers met een oproep- of nulurencontract vallen hier dus onder. Overigens krijgen opdrachtgevers de tegemoetkoming niet voor uitzendkrachten aangezien die niet bij hun op de loonlijst staan. Het uitzendbureau kan natuurlijk zelf een aanvraag doen (daar staan ze op de loonlijst).

Welke maanden?
De omzetdaling wordt vastgesteld over een periode van 4 maanden die start op 1 juni, 1 juli, 1 augustus 2020. Hierbij geldt wel dat als je voor de eerste keer een beroep doet op de NOW, dat je de periode kan laten beginnen op een van deze data. Doe je echter voor de tweede keer een beroep op de NOW? Dan geldt dat de omzetperiode moet aansluiten op de periode in het eerste tijdvak (NOW 1.0). Dit is goed om te weten!

Ontslag en ontslagboete
Veel vragen worden gesteld over de NOW en ontslag. De zogenoemde ontslagboete is een groot vraagteken voor veel werkgevers.

Kort gezegd is de zogenoemde ontslagboete voor een groot deel teruggedraaid met name omdat herstructurering in de coronatijd noodzakelijk kan zijn en dus ontslagen in die situaties onvermijdelijk zijn.

Doet een werkgever in de periode 1 juni tot en met 30 september 2020 een ontslagaanvraag bij het UWV wegens bedrijfseconomische redenen, dan wordt deze in behandeling genomen maar bij de vaststelling van de NOW-subsidie kan een correctie worden toegepast. Het maandloon van de medewerkers voor wie ontslag is aangevraagd, wordt vervolgens bij de definitieve vaststelling in mindering gebracht op de subsidie volgens een berekeningswijze uit de regeling (kort gezegd: 3 * loonsom referentiemaand * 1,4 * 0,9).

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen of op de website van het UWV kijken. Wij hopen dat u en uw onderneming goed door deze lastige economische tijd heen komen!

Legal8

13 juli 2020

info@legal8.nl