Arbeidsrecht

Oeps… weer te laat op werk. Wanneer kan vaker te laat op werk verschijnen leiden tot een ontslag (op staande voet)?

By 2 januari 2023 No Comments

Iedereen kan een keertje te laat op werk verschijnen. We zijn immers allemaal mensen en iedereen heeft wel een keer een (goed) excuus om ietsjes te laat te zijn. Een eenmalige te late verschijning zal normaliter niet zomaar tot verregaande arbeidsrechtelijke gevolgen leiden. Maar als je vaak of min of meer structureel te laat op het werk verschijnt, dan kan dit wel degelijk arbeidsrechtelijke gevolgen hebben en soms zelfs een ontslag op staande voet. Alhoewel dit laatste een ultimum remedium is ofwel een sanctie dat echt als laatste redmiddel door de werkgever ingezet mag worden. Hieronder worden enkele uitspraken besproken over dit interessante (en vaak voorkomende) onderwerp.

Erg vaak en veel te laat op werk: terecht ontslag op staande voet

Als een werknemer erg vaak en ook nog eens veel te laat op werk verschijnt, dan kan dat een ontslag op staande voet rechtvaardigen. Dit gebeurde in een procedure die leidde tot een uitspraak van het hof. In deze procedure was overigens niet zomaar sprake van ‘wel eens te laat komen’ aangezien in de procedure vaststond dat deze werknemer 243 van de 562 diensten te laat op het werk was verschenen en dan ook nog eens regelmatig veel te laat: van één uur tot ruim 3 uur te laat! Dit is ook voor een leek natuurlijk veel te veel van het goede. Het hof beoordeelde de frequentie en de omvang van het te laat komen als ‘ernstig’. En zelfs zo ernstig dat dit een ontslag op staande voet rechtvaardigde. Wat ons betreft een juiste beslissing.

Lees de uitspraak hier: ECLI:NL:GHARL:2022:9413

10 keer te laat binnen 6 maanden: terecht ontslag op staande voet mede door waarschuwing

Begin dit jaar liet de kantonrechter een ontslag op staande voet gegeven aan een monteur die in een periode van 6 maanden meer dan 10 keer een half uur tot een uur te laat kwam in stand. Daarbij speelde ook zeker een rol dat werknemer een schriftelijke waarschuwing had gehad en de consequenties van herhaling dus kende. Een gewaarschuwd mens telt dus voor twee… Of het ontslag op staande voet zonder de waarschuwing in stand was gebleven, is nog maar de vraag. Duidelijk is in ieder geval dat een waarschuwing de werkgever absoluut kan helpen!

Lees de uitspraak hier: ECLI:NL:RBNHO:2022:338

18 keer te laat: terecht ontslag op staande voet

Een winkelmanager die verantwoordelijk was voor het openen en sluiten van de winkel kwam in 9 maanden tijd 18 keer 1 tot 2 uur te laat. Daar kwam bij dat hij desondanks de openingstijd van de winkeltijd als begintijd registreerde en dus ook nog eens fraudeerde. Ook hier hield het gegeven ontslag op staande voet stand. Het consequent te laat komen en het keer op keer bewust invullen van onjuiste beginttijden en dus het ontvangen van loon over niet gewerkte uren worden door de rechter als dringende redenen voor ontslag op staande voet beschouwd. Interessant is nog dat de door de werkgever gevorderde omzetschade en onderzoekskosten worden afgewezen.

Lees de uitspraak hier: ECLI:NL:RBROT:2019:6020

Conclusie

Hiervoor zijn enkele uitspraken besproken waarin het gegeven ontslag op staande voet uiteindelijk (rechtens) terecht is. Realiseer je echter dat dit wel vrij extreme situaties zijn en dat bij een enkele keer of een paar keer te laat komen, een ontslag op staande voet een brug te ver is. Bij te laat komen grijp je als werkgever dus niet meteen naar het zwaarste middel van ontslag op staande voet. Het is belangrijk om eerst een aantal andere stappen te doorlopen voordat de optie van ontslag (op staande voet) reëel wordt. Zo is het goed om eerst een gesprek met de werknemer te hebben. Vraag de werknemer naar de aanleiding voor het te late verschijnen. Wellicht speelt er wel iets in de privésfeer? Of is sprake van ziekte? Doe er in ieder geval iets mee. Heb er oog voor en leg alles vast is het personeelsdossier. Als dit allemaal niet het geval is en werknemer blijft te laat komen geef dan een officiële waarschuwing en beschrijf hierin ook de consequenties (bijvoorbeeld ontslag) als herhaling toch voorkomt. Afhankelijk daarvan en pas hierna is een strenge arbeidsrechtelijke maatregel gerechtvaardigd.

En schakel tijdig juridisch advies in! Wij zijn u natuurlijk graag van dienst.

Legal8