AllesArbeidsrecht

Ontslag: afwijken van het afspiegelingsbeginsel?

By 26 september 2016 februari 21st, 2020 No Comments

Advocaat

Je mag als werkgever niet zomaar afwijken van het afspiegelingsbeginsel. Afwijken mag slechts in een paar geregelde gevallen. In dit artikel zullen wij hier nader op ingaan.

Afspiegelingsbeginsel

Indien er bij een reorganisatie arbeidsplaatsen moeten verdwijnen, dan is het zogenoemde “afspiegelingsbeginsel” van toepassing. De werkgever dient bij een ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen namelijk – niet alleen de bedrijfseconomische reden aannemelijk te maken maar ook – een bepaalde volgorde aan te houden, welke volgorde bepaald wordt door het afspiegelingsbeginsel. In de praktijk blijkt het afspiegelingsbeginsel behoorlijk lastige materie. Ook het afwijken van het afspiegelingsbeginsel is doorgaans geen gemakkelijke opgave.

Afwijken van het afspiegelingsbeginsel

In de volgende gevallen is afwijking van het afspiegelingsbeginsel mogelijk.

De onmisbare werknemer

Een werknemer die écht niet gemist kan worden binnen het bedrijf, kan uitgezonderd worden van de toepassing van het afspiegelingsbeginsel. Hier is overigens niet zomaar sprake van. De werkgever zal de volgende aspecten in ieder geval moeten aantonen:

  • de werkgever zal moeten aantonen dat deze specifieke werknemer over bepaalde kennis en bekwaamheden beschikt waardoor hij erg moeilijk gemist kan worden (het moet dus om een “speciale” werknemer gaan);
  • de werkgever zal moeten aantonen in welk opzicht het ontslag van deze werknemer te bezwaarlijk is voor het functioneren van de onderneming.

Het moet dus gaan om een werknemer die kennis en bekwaamheden heeft die voor het functioneren van het bedrijf belangrijk zijn.

Hardheidsclausule

Op de zogenoemde hardheidsclausule kan door uitzend- en detacheringsbureaus een beroep worden gedaan. Het gaat om werknemers die bij opdrachtgevers werken. Als deze werknemer onder toezicht en leiding van een derde werkzaam is en vervanging kan niet worden verlangd, dan kan hier een beroep op worden gedaan. Denk dus aan de situatie waarin een uitzendkracht bij de opdrachtgever moet worden ingeruild voor een andere uitzendkracht op grond van de afspiegeling. Maar deze opdrachtgever wil helemaal niet dat deze uitzendkracht die bij hem werkt, weggaat. Een beroep op de hardheidsclausule is dan mogelijk.

Werknemer met een arbeidsbeperking

Ook een werknemer met een arbeidsbeperking kan bij het toepassen van het afspiegelingsbeginsel buiten beschouwing worden gelaten. Het gaat hierbij om werknemers die bijvoorbeeld recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering of op arbeidsondersteuning.

CAO

Let tevens op een van toepassing zijnde CAO, waarin andere regels opgenomen kunnen zijn.

Heeft u vragen over het bovenstaande? Neem eens vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Legal8 Advocaten & Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

www.legal8.nl

23-09-2016