AllesArbeidsrecht

Ontslag op staande voet bij ‘kleine’ delicten: info & tips

By 20 juni 2017 februari 21st, 2020 No Comments

Juridisch advies Legal8

Werknemers die zich schuldig maken aan ‘kleine’ delicten, kunnen (succesvol) op staande voet ontslagen worden. Denk aan een supermarktmedewerker die een pak drink yoghurt had meegenomen van werk, aan een medewerker die 50 eurocent van werk had meegenomen naar huis, aan een medewerker van een fastfoodketen die op een hamburger een extra plakje cheddarkaas had gedaan zonder de extra € 0,25 te rekenen, aan een medewerker die een bakje pennen had meegenomen van werk en aan een medewerker die – zonder te betalen – een zak chips (van de werkgever) had genuttigd op werk. Dit zijn allemaal – in ieder geval financieel gezien – kleine delicten die tot een rechtsgeldig ontslag op staande voet kunnen leiden. Ondanks dat het om delicten gaat met een geringe waarde, kunnen dergelijke delicten een onherstelbare vertrouwensbreuk veroorzaken. Een ontslag op staande voet is dan – mits correct doorgevoerd – een optie.

‘Bagatel-delicten’

In het arbeidsrecht staan dergelijke kleine delicten ook wel bekend als ‘bagatel-delicten’ (de Van Dale omschrijft het woord bagatel als: ‘kleinigheid’). Kleine delicten met verstrekkende gevolgen: een ontslag op staande voet is immers een opzegging van de arbeidsovereenkomst van de medewerker met onmiddellijke ingang. Een en ander met grote gevolgen voor medewerkers: zij verliezen niet alleen hun baan (en daarmee hun inkomen), maar ook het recht op een WW-uitkering.

Ondanks dat een gegeven ontslag op staande voet in de praktijk niet vaak standhoudt, kan het bij – onder meer – bagatel-delicten – wel degelijk met succes worden doorgevoerd. Ondanks dat bijvoorbeeld een product van nog geen euro wordt meegenomen: diefstal is diefstal. Omdat hierbij echter alle omstandigheden van belang zijn, geven wij werkgevers in deze blog een aantal tips specifiek met betrekking tot bagatel-delicten. Deze tips zijn belangrijk om te allen tijde na te leven. Doet men dit niet voldoende, dan is de kans groot dat de kantonrechter een ontslag op staande voet een te zware sanctie vindt…

Los van deze tips, geldt natuurlijk dat bij een ontslag op staande voet sprake dient te zijn van een dringende reden (dat kan een bagatel-delict zijn) en aan het onverwijld mededelen van het ontslag op staande voet alsmede van de dringende reden. Zie hiervoor bijvoorbeeld onze blog van 15 juli 2016.

Tips bagatel-delicten (ontslag op staande voet)

Bedrijfsreglement

Misschien wel de belangrijkste tip van allemaal: stel een correct bedrijfsreglement op. Maak in dit reglement duidelijk wat van de medewerkers wordt verwacht en wat zij absoluut moeten nalaten. Exploiteert u een supermarkt? Neem dan expliciet op dat het verboden is om producten van de werkgever op of buiten werk te nuttigen (uiteraard producten waarvoor niet betaald is…) en/of te vervreemden. Neem eveneens op dat dit als diefstal aangemerkt wordt en dat een overtreding tot ontslag op staande voet kan leiden.

Ook bij bagatel-delicten is het goed om te realiseren dat rechters van werkgevers ‘verlangen’ dat zij hun medewerkers adequaat informeren over de van toepassing zijnde regels. Het opstellen van een correct bedrijfsreglement én het consequent handhaven van de regels, is van groot belang. Kort en goed: maak een strikt beleid, informeer alle medewerkers en pas dit beleid ook strikt toe.

Pas hoor en wederhoor toe en houd rekening met de concrete omstandigheden

Omdat een ontslag op staande voet een ‘ultimum remedium’ (een laatste redmiddel) is, dient de werkgever duidelijk te hebben wat er concreet aan de hand is. Wat heeft de medewerker precies gedaan? Probeer hierbij dus zorgvuldig te werk te gaan.

Hiernaast zijn ook bij bagatel-delicten de concrete omstandigheden van belang. Denk aan de duur van het dienstverband, de leeftijd van de medewerker, de wijze waarop de betreffende medewerker heeft gefunctioneerd en de persoonlijke omstandigheden van de medewerker. Misschien een schot voor open doel: een medewerker die al twintig jaar goed functioneert en één keer de grens overschrijdt zal in ieder geval minder snel (succesvol) op staande voet ontslagen kunnen worden dan een medewerker die er met de pet naar gooit en (meermaals) gewaarschuwd is.

Maak gebruik van waarschuwingen

Maar meteen op het voorgaande voortborduren: ondanks dat één enkele overtreding kan leiden tot een ontslag op staande voet, staan werkgevers juridisch gezien sterker als de medewerker al eens officieel gewaarschuwd is voor zijn of haar gedrag. Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee. Wij raden overigens aan om een officiële waarschuwing altijd op papier te zetten.

Rechtspraak

Een recent voorbeeld waaruit het belang van een correct bedrijfsreglement en het geven van voldoende informatie (alsmede het geven van een waarschuwing) blijkt, is de beschikking van de Rechtbank Amsterdam van 7 februari jl. Uit deze beschikking blijkt dat het meenemen van een pak drink yoghurt voldoende reden is voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet. De kantonrechter oordeelde dat er een strikt beleid was, welk beleid dit soort gedrag verbood. Hiernaast was dit beleid zeer recent nog eens onder de aandacht van de medewerker(s) gebracht. De medewerker was een gewaarschuwd mens en het ontslag op staande voet was gerechtvaardigd.

Deze beschikking is via de volgende link te lezen: rechtspraak.

Juridisch advies arbeidsrecht

Heeft u vragen over het bovenstaande of wenst meer informatie te ontvangen over bijvoorbeeld het opmaken van een bedrijfsreglement? Neem eens vrijblijvend contact met een van onze bedrijfsjuristen of advocaten op. Wij zijn u graag van dienst.

 

Legal8 Advocaten & Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

20-06-2017