AllesArbeidsrecht

Ontslag wegens plaatsing foto’s op Facebook?

By 14 augustus 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_101290495

Wij hebben al eerder geblogd over het feit dat een werknemer (op staande voet) kan worden ontslagen wegens een (negatieve) post op Facebook. Weliswaar zijn hierbij alle omstandigheden van belang, maar een ontslag op staande voet is dus mogelijk. Onlangs diende de kantonrechter te Breda een interessante zaak te behandelen. Wat was er aan de hand?

Plaatsing foto’s op Facebook

Een ic-verpleegkundige in een ziekenhuis in Noord-Brabant had tijdens een nachtdienst haar dochter meegenomen naar het ziekenhuis. Bij sommige bedrijven vindt dit overigens vaker plaats, bij andere bedrijven juist niet. Afijn, de dochter van de ic-verpleegkundige zou spoedig naar het buitenland vertrekken om mee te doen met een Miss-verkiezing en de werknemer in kwestie wilde haar dochter een en ander laten zien over haar werkplek en meer in het algemeen de gezondheidszorg in Nederland. De dochter deed vervolgens werkkleding aan van het ziekenhuis en er werd een aantal foto’s gemaakt van de dochter op de ic (intensive care). De dochter heeft vervolgens een aantal van deze foto’s op Facebook geplaatst.

Op een foto was naast de dochter in ziekenhuiskleding echter ook een patiënt – weliswaar onherkenbaar – te zien en op een andere foto een computer met allerlei (patiënt)gegevens.

Ontslag wegens plaatsing foto’s op Facebook

De leidinggevende van de werknemer kwam achter deze foto’s en heeft de werknemer hierop aangesproken. Het ziekenhuis heeft de werknemer vervolgens op staande voet ontslagen. Dit ondanks dat deze werknemer al 35 jaar in dienst was en altijd conform had gefunctioneerd. Het ziekenhuis was kort gezegd furieus.

De werknemer was het niet eens met het gegeven ontslag op staande voet, waarna een gerechtelijke procedure volgde. De kantonrechter oordeelde kort gezegd dat de werknemer onvoldoende aandacht had geschonken aan haar werkzaamheden en daarbij de privacy van patiënten had geschonden. Het maken van foto’s met daarbij patiënten in beeld, wordt de werknemer aldus zwaar aangerekend. De kantonrechter oordeelde vervolgens dat deze handelswijze echter geen ontslag op staande voet rechtvaardigt, doch dat de arbeidsovereenkomst naar zijn mening wel dient te eindigen. Met andere woorden vindt de kantonrechter dat er dus geen dringende reden voor een ontslag op staande voet aanwezig is, maar dat de reden wel ‘zwaar’ genoeg is om een einde aan de arbeidsovereenkomst te maken. De kantonrechter ontbindt derhalve de arbeidsovereenkomst. Ondanks het feit dat de werknemer reeds 35 jaar in dienst was en altijd goed had gefunctioneerd, krijgt de werknemer geen vergoeding mee.

Juridisch advies social media

Deze uitspraak laat maar weer eens zien dat voorzichtigheid erg belangrijk is wanneer het aankomt op social media zoals Facebook. Het openbaar maken van foto’s op social media met daarop bedrijfs- of patiëntgegevens kan dus leiden tot een ontslag of tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst, zelfs indien de werknemer 35 jaar in dienst is geweest!

Heeft u vragen over het bovenstaande of wenst u terzake meer informatie te ontvangen? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Legal8

088 – 88  3 8888

14-08-2014