Alles

Rechter oordeelt: tablet is een communicatiemiddel, géén computer

By 29 september 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_137355674

Het Hof Amsterdam heeft vandaag bekend gemaakt dat een tablet, zoals een iPad, een communicatiemiddel is en geen computer. De rechtbank in Haarlem oordeelde in een eerder stadium dat tablets juist wel computers zijn en niet ‘slechts’ communicatiemiddelen. Wat betekent dit oordeel van het Hof voor ondernemend Nederland?

Tablet (zoals iPad) is een communicatiemiddel, géén computer

In deze zaak had een werkgever iPads verstrekt aan haar werknemers in vaste dienst (in totaal 664!) met een zogenoemde mobiel-internetdatakaart. Van de werknemers in kwestie is geen bijdrage gevraagd. De werkgever kreeg echter van de Belastingdienst een naheffing loonbelasting voor deze tablets.

Wet op de Loonbelasting

Van belang in deze kwestie is, onder welke bepaling van de Wet op de loonbelasting 1964 de iPads geschaard kunnen worden. Is dat het begrip: “telefoon, internet en dergelijke communicatiemiddelen”? Of is een tablet een met een computer vergelijkbaar apparaat? Dat dit van groot belang is moge wel blijken uit het feit dat indien de iPads onder het begrip “telefoon, internet en dergelijke communicatiemiddelen” vallen, dan kunnen zij belastingvrij worden verstrekt als het zakelijk gebruik meer dan 10% is. Zin de iPads echter een met een computer vergelijkbaar apparaat, dan kunnen de iPads alleen belastingvrij worden verstrekt als deze voor ten minste 90% zakelijk worden gebruikt. Een aanzienlijk verschil in percentages dus.

Het Hof Amsterdam oordeelt als volgt:

Kenmerkend voor de iPad is dat indien gebruik wordt gemaakt van een applicatie waarbij letters of andere gegevens zoals cijfers moeten worden ingevoerd een ‘toetsenbord’ op het beeldscherm verschijnt dat een belangrijk deel van het scherm in beslag neemt. Het beeldscherm is een zogenaamd ‘touchscreen’, tekst en andere gegevens worden ingevoerd door dat deel van het beeldscherm aan te raken waarop de letter, het cijfer of leesteken verschijnt (waarbij tussen verschillende toetsenborden moet worden gewisseld indien én letters én cijfers moeten worden ingevoerd). Invoer van gegevens is daarmee aanzienlijk minder vlot mogelijk dan bij apparaten – zoals desktop-PC’s en laptop-computers – die gebruik maken van een ‘klassiek’ toetsenbord met fysieke toetsen die niet een deel van het beeldscherm bedekken. De beperkingen die hieruit voortvloeien spelen niet of nauwelijks een rol bij mobiele communicatie, sms, e-mail of internetbezoek maar doen zich vooral voelen bij gebruik van functies/applicaties die niet als communicatie zijn aan te merken, zoals het schrijven van langere teksten. Beeldscherm – zodra daarop een toetsenbord verschijnt – en invoermogelijkheden van de iPad zijn naar het oordeel van het Hof dusdanig beperkt in vergelijking met desktop-PC’s en laptop-computers dat het Hof ten aanzien van iPads tot eenzelfde oordeel komt als de staatssecretaris in het Besluit ten aanzien van de smartphone en de BlackBerry: “Het beeldscherm en de invoermogelijkheden zijn bij deze apparaten te beperkt voor langdurig gebruik als computer”. Het ligt voor de hand dat voor functies waar dergelijke beperkingen zich openbaren – zoals tekstverwerking – waar mogelijk (eerder) gebruik zal worden gemaakt van een desktop-PC of laptop-computer.

Het Hof oordeelt dus dat iPads beperkter zijn dan ‘gewone’ computers (zoals laptops en desktop pc’s) ten aanzien van onder meer de invoer van langere teksten. Ook is het op het beeldscherm verschijnende touchscreen toetsenbord aanzienlijk minder vlot dan bij gewone computers die gebruik maken van een ‘klassiek’ toetsenbord met fysieke toetsen die niet een deel van het beeldscherm bedekken. Of u het er mee eens bent of niet: het Hof komt tot de conclusie dat tablets zoals de iPad, géén computers zijn, maar communicatiemiddelen (zoals ook de smartphone).

De uitspraak is via de volgende link te raadplegen: Rechtspraak.

Wat betekent deze uitspraak concreet?

Concreet betekent het bovenstaande volgens het Hof dat tablets zoals de iPad géén computers zijn, maar ‘slechts’ communicatiemiddelen in de zin van de Wet op de Loonbelasting. Aangezien het overgrote deel van de 664 medewerkers de iPads voor meer dan 10% zakelijk gebruikt heeft, krijgt de werkgever in kwestie een groot deel van de reeds afgedragen loonheffing terug. Indien een tablet dus voor meer dan 10% zakelijk wordt gebruikt, dan kan deze op grond van bovenstaande uitspraak door werkgevers vrij van loonheffingen worden verstrekt.

Juridisch advies

Heeft u vragen over het bovenstaande of wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan eens geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

 

Legal8

088 – 88 3 8888

29-09-2014