AllesArbeidsrecht

Te warm om te werken?

By 18 juli 2016 februari 21st, 2020 No Comments

Arbeidsrecht

Twee jaar geleden hebben wij een blog geschreven over het werken in warm/heet weer. Hierin zijn wij kort ingegaan op de wettelijke regels hiervoor en op de vraag wanneer het echt te heet is om te werken. Aangezien het deze week weer tropisch weer is/wordt, zullen wij de belangrijkste uitkomsten hieronder behandelen. Ook zal op een aantal nieuwe punten worden ingegaan.

Te warm om te werken?

In de wet is geen algemene regel te vinden bij welke temperatuur werken niet meer mag of niet meer redelijk is. In de Arbeidsomstandighedenwet is wel een aantal voorschriften opgenomen waaraan een werkgever zich dient te houden, ook ten aanzien van werken in warm weer. Een werkgever moet namelijk in algemene zin zorgen voor een ‘veilige en gezonde werkomgeving’. Artikel 6.1 van het Arbobesluit meldt hiernaast dat de temperatuur niet schadelijk mag zijn voor de gezondheid van de medewerkers. De werkgever dient kort gezegd maatregelen te nemen om het werken in (extreme) hitte zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken. Via de volgende link kunt u het Arbobesluit inzien: Arbobesluit.

Is het echt nodig om (buiten of binnen) in de hitte te werken (afhankelijk van het soort werk) dan stelt het Arbobesluit dat de werkgever bijvoorbeeld ‘persoonlijke beschermingsmiddelen’ dient te verstrekken. Denk aan bijvoorbeeld sunblock en aangepaste werkkleding. Afhankelijk van de functie kan bijvoorbeeld ook gedacht worden om zwaar werk uit te stellen en wellicht te werken met extra pauzes. Dit is iets waar werkgevers alert op dienen te zijn.

Al met al staan in de wet geen “harde eisen”, maar wordt uitgegaan van een aantal richtlijnen met betrekking tot werken in de hitte. Per onderneming en afhankelijk van het soort werk kunnen deze voorschriften weer verschillen.

Juridisch advies arbeidsrecht

Natuurlijk kan het voorkomen dat er meningsverschillen zijn ten aanzien van het bovenstaande, tussen een werkgever en een werknemer. In de rechtspraak zijn ook zaken bekend waarin hoge temperaturen op de werkvloer onderwerp van discussie vormden. Bijvoorbeeld een werknemer die de veiligheidsvoorschriften van de werkgever niet in acht nam omdat het volgens hem ‘veel te warm’ was. Omdat bij kwesties als deze (altijd) een belangenafweging gemaakt dient te worden, adviseren wij u om ter zake juridisch advies in te schakelen. Wij zijn daartoe uiteraard bereid.

Heeft u vragen over het bovenstaande, neemt dan eens geheel vrijblijvend contact met ons op.

 

Legal8 Advocaten & Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

18-07-2016

www.legal8.nl