AllesArbeidsrecht

Uw werknemer neemt ontslag?

By 10 november 2013 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_126322418

Ondanks dat het een minder bekende situatie is, nemen ook werknemers wel eens zelf ontslag in plaats van ontslagen te worden. Maar wat nu als een werknemer in een boze bui roept dat hij ‘ermee stopt’ of ‘ermee kapt’ en naar huis gaat. Kan de werkgever er dan vanuit gaan dat de werknemer zelf ontslag heeft genomen? Kort gezegd is het antwoord op deze vraag in beginsel: ‘nee’.

Uw werknemer neemt ontslag

Uit diverse uitspraken van de Hoge Raad blijkt dat aan een ontslagname van een werknemer erg hoge eisen worden gesteld. Volgens de Hoge Raad moet de wil om ontslag te nemen blijken uit een ‘duidelijke en ondubbelzinnige verklaring‘ van de werknemer. Uit de praktijk blijkt dat de werkgever dit zal moeten bewijzen. Het voorgaande komt erop neer dat pas wordt aangenomen dat een werknemer een ontslag echt heeft gewild als dit blijkt uit een schriftelijke verklaring, welke verklaring het liefst ook nog is ondertekend door de werknemer.

Schriftelijke verklaring bij ontslagneming

Indien een werknemer zijn ontslag heeft aangezegd, dan dient u er als werkgever voor te zorgen dat u een duidelijke schriftelijke verklaring van de werknemer verkrijgt, waaruit blijkt dat hij of zij het ontslag daadwerkelijk heeft gewild en zich bewust is de eventuele risico’s die hieruit voort kunnen vloeien (bijvoorbeeld het verlies van een WW-uitkering). Zoals uit de rechtspraak blijkt, is een dergelijke verklaring echt nodig, bij gebreke waarvan de kans bestaat dat de werknemer in kwestie terugkomt op zijn mededeling. In die situatie is het mogelijk dat de arbeidsovereenkomst weer ‘herleeft’.

Juridisch advies ontslag

Wij kunnen u terzake het ontslagrecht nader informeren en adviseren. U kunt geheel vrijblijvend contact met een van onze bedrijfsjuristen opnemen. Wij zijn u graag van dienst.

Legal8

088 – 88 3 8888

10-11-2013