Arbeidsrecht

Voetbalclub Heerenveen mag haar mascotte Heero niet ontslaan

By 26 september 2022 No Comments

De mascotte van voetbalclub SC Heerenveen (hierna Heerenveen) is onterecht ontslagen zo oordeelde de kantonrechter onlangs. De man die als mascotte met de bijnaam ‘Heero’ bij Heerenveen door het leven ging, was al zo’n 26 jaar bij de club betrokken, maar na een aantal incidenten wilde Heerenveen van hem af. Onterecht zo oordeelt de kantonrechter.

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens dreigementen?

Het gaat in deze zaak in essentie om de vraag of de arbeidsovereenkomst tussen partijen moet worden ontbonden. Een arbeidsovereenkomst kan op grond van de wet alleen worden ontbonden als daar een redelijke grond voor is. Volgens artikel 7:699 lid 3, aanhef en onder e, BW, in verbinding met artikel 7:671b lid 1, aanhef en onder a BW, is sprake van een redelijke grond voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst wanneer sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, zodanig dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Heerenveen beroept zich primair op deze grond aangezien naar haar mening sprake is van een aantal dreigementen die door Heero zijn geuit aan het adres van de commercieel manager en de HR-manager. Hiernaast heeft Heero de destijds geldende coronamaatregelen niet in acht genomen. Heero ontkent deze verwijten.

Kantonrechter

De kantonrechter oordeelt dat niet is komen vast te staan dat Heero verwijtbaar heeft gehandeld. Van de vermeende dreigementen zijn ook nooit schriftelijk aantekeningen gemaakt. Heero heeft voor de gesprekken nooit enige schriftelijke waarschuwing ontvangen. Wel overweegt de kantonrechter dat uit een door Heero gemaakte audio opname blijkt dat hij beschikte over Whatsapp-berichten van collega’s “over bepaalde dingen, die als ze waar zijn, niet best zijn” en dat Heero had aangegeven dat er door openbaarmaking van deze berichten een bom onder de club kon komen te liggen. Hoewel deze uitlatingen volgens de kantonrechter bedreigend kunnen zijn overgekomen, vindt de kantonrechter de uitlatingen, zeker onder de omstandigheden en in de context waarin deze zijn gedaan, niet zo ernstig dat deze een ontbinding van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigen. Bovendien hebben de uitlatingen ook niet geleid tot arbeidsrechtelijke consequenties, althans daarover is niets schriftelijk vastgelegd.

Verder oordeelt de kantonrechter dat geen sprake is van een duurzaam verstoorde arbeidsverhouding. De verhouding tussen partijen is weliswaar onder druk komen te staan, maar het is te voorbarig om te concluderen dat partijen niet meer met elkaar verder zouden kunnen. Belangrijk hierbij is dat er, zo bleek op de zitting, geen conflict meer bestaat tussen Heero en de direct leidinggevende en dat Heero nauwelijks direct contact heeft met de directie. De arbeidsovereenkomst tussen Heerenveen en Heero blijft (voorlopig) bestaan en Heero mag dus weer aan de slag.

Voor de juristen onder ons geldt dat het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst zowel op grond van de e-grond als de g-grond wordt afgewezen. En daarmee wordt ook het verzoek op de i-grond (combinatie) afgewezen. Zuur voor Heerenveen en goed nieuws voor Heero.

Uitspraak lezen

Geïnteresseerden kunnen de uitspraak lezen via de volgende link:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2022:3310

Legal8 Advocaten

26-09-2022