Contractenrecht

Wanneer kan bindend advies vernietigd worden?

By 17 augustus 2020 No Comments

Bindend advies is een alternatieve vorm van geschillenbeslechting buiten de ‘gewone’ rechter (de overheidsrechter) om. Ook arbitrage en mediation zijn bekende alternatieve vormen van geschillenbeslechting. In de praktijk – en bijvoorbeeld ook op de website van de Geschillencommissie – wordt deze vorm van geschillenbeslechting ook wel aangeduid met de afkorting “ADR” dat staat voor Alternative Dispute Resolution. Deze vorm van geschillenbeslechting is met name ontstaan vanuit de gedachte – en de behoefte – om consumenten op een laagdrempelige manier toegang tot rechtspraak te geven. Lees hieronder verder over bindend advies en een hoger beroep zaak die mr. Daniel Burgers gevoerd heeft op dit onderwerp.

Bindend advies

De term advies is wellicht wat misleidend aangezien het oordeel van de adviseur niet een echt advies is, maar een daadwerkelijk eindoordeel waar verplichtingen uit voortvloeien. Partijen moeten overigens gekozen hebben voor bindend advies: het berust op een overeenkomst tussen partijen. De overeenkomst tot bindend advies geldt als een vaststellingsovereenkomst in de zin van artikel 7:900 BW. Partijen spreken kort door de bocht af dat zij bij geschillen afstand doen van het recht om naar de gewone rechter te gaan: zij leggen geschillen voor aan een bindend adviseur. De bindend adviesprocedure is vrij informeel en verloopt doorgaans sneller en efficiënter dan een reguliere gerechtelijke procedure. Partijen krijgen na aanmelding voor bindend advies de gelegenheid om hun standpunten uiteen te zetten en toe te lichten tijdens een mondelinge behandeling. De bindend adviseur doet vervolgens uitspraak welke uitspraak juridisch gezien wordt als een vaststellingsovereenkomst waar partijen dus ook aan gebonden zijn.

Overigens is de uitspraak van de Rijdende Rechter, bekend van het Tv-programma, te kwalificeren als bindend advies. Dit is dus niet overheidsrechtspraak, maar een vorm van alternatieve geschillenbeslechting.

Bindend advies uitspraak aanvechten?

Nu komt het voor dat een partij (of misschien beide partijen) het niet eens is (zijn) met de uitspraak van de bindend adviseur, bijvoorbeeld een Geschillencommissie. De vraag rijst dan of die partij zich tot de gewone rechter kan wenden, ondanks dat partijen dus gekozen hebben voor bindend advies. Het antwoord hierop is dat dit inderdaad mogelijk is: men kan vernietiging van het bindend advies vorderen bij de gewone rechter. Het geschil als zodanig kan niet aan de gewone rechter worden voorgelegd, maar de gebondenheid aan het bindend advies kan dus wél ter discussie worden gesteld bij de gewone rechter.

Het bindend advies komt echter pas voor vernietiging in aanmerking als er ernstige gebreken aan het bindend advies kleven. Het bindend advies moet “apert” onjuist zijn of anders gezegd: er moet echt iets serieus mis zijn met het bindend advies. De gewone rechter heeft dus slechts een beperkte mogelijkheid om het bindend advies te vernietigen. Partijen hebben immers voor bindend advies gekozen en de gewone rechter dient zich terughoudend op te stellen.

Arrest Gerechtshof Amsterdam 21-07-2020 (ECLI:NL:GHAMS:2020:2084)

In een zaak waarin Daniel Burgers als advocaat de gedaagde partij zowel in eerste aanleg als in hoger beroep bijstond, ging het over de vernietiging van een bindend advies uitspraak van de Geschillencommissie Wonen. Het Gerechtshof neemt de stellingen van Daniel over dat gebondenheid aan het bindend advies in verband met de inhoud en totstandkoming van het bindend advies naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar is. Het bindend advies blijft dus overeind. Met name r.o. 3.4 t/m 3.8 zijn van belang.

De uitspraak is via de volgende link te lezen: rechtspraak

Vragen over bindend advies

Heeft u vragen over bindend advies? Neem eens vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Legal8

info@legal8.nl