AllesConsumentenrechtContractenrecht

Webshops opgelet: onvoldoende informatie op de website kan leiden tot (ambtshalve) vernietiging koopovereenkomst

By 14 januari 2022 No Comments

Webshops opgelet: de Hoge Raad heeft eind vorig jaar geoordeeld dat rechters ambtshalve (zonder dat een consument daar een beroep op doet) moeten beoordelen of een webshop aan zijn wettelijke informatieplicht heeft voldaan. Het was een tijd onduidelijk hoe rechters moesten omgaan met de vraag of verkopers van goederen (webshops) aan hun informatieplichten hadden voldaan en wat de gevolgen waren als dit niet het geval was. De Hoge Raad heeft nu aan deze onduidelijkheid een einde gemaakt. Sinds het arrest van de Hoge Raad maakt het niet uit of een consument in een procedure het standpunt inneemt dat hij gebrekkig en/of voldoende is geïnformeerd. Dus ook als de consument deze stelling niet inneemt, is de rechter verplicht om te checken of de consument de beschikking had over de voor aankoop van het product noodzakelijke informatie en met andere woorden of de webshop heeft voldaan aan de wettelijke informatieplicht.

Wat is de informatieplicht voor webshops?

Aangezien er elk jaar steeds meer via het internet wordt gekocht, zien de wetgever en ook rechters er ook steeds strenger op toe dat consumenten voldoende beschermd worden. De regels voor webshops (verkopers van producten online) zijn ook strenger geworden. Als webshop moet je verplicht bepaalde informatie verstrekken. Denk aan informatie over het product, over de prijs en betaling en over de wettelijke bedenktermijn. Deze informatieplicht is in de wet vastgelegd in de artikelen 6:230m 6:230v BW.

Checklist verkoop via internet

Op de website van de ACM is een handig overzicht te vinden van de wettelijke vereisten de zogenoemde checklist voor verkoop via internet:

https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/verkoop-aan-consumenten/verkopen-aan-consumenten/checklist-verkoop-via-internet

Zorg dus als webshop ondernemer dat deze informatie te allen tijde duidelijk op de website vermeld staat.

Uitspraak Hoge Raad

De Hoge Raad heeft op 12 november jl. geoordeeld dat het in een procedure niet uitmaakt of de consument het standpunt inneemt dat de informatieverstrekking onvoldoende was. De rechter moet dit uit zichzelf beoordelen (ambtshalve). Vindt de rechter de informatieverstrekking onvoldoende, dan kan dat leiden tot een vernietiging van de koopovereenkomst. De koopovereenkomst bestaat dan juridisch gezien niet. Dat is een verstrekkend gevolg van het niet goed of niet volledig vermelden van informatie op de website van de webshop. Ons advies is daarom om de bovenstaande checklist goed na te lopen en indien nodig de website aan te passen. Deze uitspraak van de Hoge Raad is te vinden via de volgende link:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2021:1677

Verder is het natuurlijk raadzaam om goede algemene voorwaarden te gebruiken. En om, als er een procedure wordt gestart door een consument, juridische bijstand in te schakelen. Wij zijn daartoe graag bereid.

Vragen?

Neem vooral contact met ons op! Wij zijn webshop ondernemers graag van dienst.

Legal8

14 januari 2022