AllesArbeidsrecht

Werknemer vindt op werk een groot geldbedrag. Wie wordt de eigenaar: de werknemer of de werkgever?

By 20 januari 2017 februari 21st, 2020 No Comments

Advocaat
Een werknemer vindt een groot geldbedrag van ruim € 15.000,- op zijn werk. Zijn werkgever vordert echter afgifte van het geldbedrag omdat hij vindt dat hij de rechtmatige eigenaar daarvan is. De vraag is wie de eigenaar wordt van het geldbedrag: de werknemer of de werkgever?

Werknemer vindt op werk een groot geldbedrag. Wie wordt de eigenaar: de werknemer of de werkgever?

De werknemer in deze kwestie werkt als medewerker “overslag” bij een afvalverwerkingsbedrijf. Hij houdt zich onder andere bezig met het sorteren en demonteren van elektronische apparatuur. Van zijn werkgever heeft hij specifieke instructies gekregen: elektronische apparaten worden gesorteerd in hoofdstromen en kabels, batterijen, cartridges en toners moeten worden verwijderd. De apparaten moeten veelal worden geopend.

Tijdens zijn werk aan een oude printer, vindt de werknemer ineens een aantal enveloppen in deze printer. En deze enveloppen bleken ook nog eens van waarde te zijn, althans de inhoud daarvan. Er zat een geldbedrag in van ruim € 15.000,-! De werknemer doet vervolgens aangifte van het geldbedrag en meldt het ook aan zijn werkgever.

De werkgever vordert het geldbedrag vervolgens van de werknemer. De werkgever stelt namelijk dat hij eigenaar van de printer was en dus ook eigenaar van het in de printer verstopte geldbedrag. De werknemer is het hier niet mee eens en er wordt een gerechtelijke procedure gestart.

Rechtbank

De rechtbank heeft geoordeeld dat de werknemer er alles aan heeft gedaan wat “van een vinder van een onbeheerde zaak” op grond van de wet kan worden verwacht. Het gaat hierbij met name om het gestelde in artikel 5:5 BW:

Hij die een onbeheerde zaak vindt en onder zich neemt, is verplicht:

  1. met bekwame spoed overeenkomstig lid 2, eerste zin, van de vondst aangifte te doen, tenzij hij terstond na de vondst daarvan mededeling heeft gedaan aan degene die hij als eigenaar of als tot ontvangst bevoegd mocht beschouwen;

  2. met bekwame spoed tevens overeenkomstig lid 2, tweede zin, mededeling van de vondst te doen, indien deze is gedaan in een woning, een gebouw of een vervoermiddel, tenzij hij krachtens het bepaalde onder a, slot ook niet tot aangifte verplicht was;

  3. de zaak in bewaring te geven aan de gemeente die dit vordert.

De rechtbank vond dat de werknemer hieraan had voldaan en oordeelde dat de werknemer de eigenaar is van het geldbedrag. De werkgever is vervolgens in hoger beroep gegaan.

Hof: wie is de eigenaar van het geld?

In hoger beroep heeft de werkgever de stelling ingenomen dat niet de werknemer maar hij als werkgever als vinder van het geld in de zin van artikel 5:5 BW heeft te gelden, aangezien de werknemer de enveloppen heeft gevonden tijdens zijn werkzaamheden in opdracht van de werkgever.

Het hof oordeelt dat de werkgever als vinder te gelden heeft, met name omdat de vondst van de enveloppen met het geldbedrag in de uitvoering van de werkzaamheden is gebeurd. De vondst berustte met andere woorden niet op toeval. Via een juridische “omweg” komt het hof tot de conclusie dat de werkgever de eigenaar is van het geldbedrag. Belangrijk in deze zaak was dus dat de werknemer het geldbedrag vond in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Had zijn vondst niets te maken gehad met zijn werkzaamheden, dan was de werknemer – hoogstwaarschijnlijk – de eigenaar geworden en niet de werkgever.

Het arrest van het hof is te lezen via de volgende link: rechtspraak.

 

Legal8 Advocaten & Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

www.legal8.nl

20-01-2017