AllesArbeidsrecht

Wijziging ontslagrecht: de cumulatiegrond

By 7 oktober 2019 februari 21st, 2020 No Comments
Advocaat arbeidsrecht

Zoals wij al eerder geblogd hebben, verandert het arbeidsrecht (wederom) met ingang van 1 januari 2020. Eén van de wijzigingen is de introductie van de zogenoemde cumulatiegrond in het ontslagrecht. Hiermee wordt beoogd om het ontslagrecht te versoepelen. Waar gaat het om?

Cumulatiegrond bij ontslag

Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans veranderen per 1 januari 2020 de regels rondom ontslag. In de wet (Burgerlijk Wetboek) zijn de redelijke ontslaggronden opgesomd. De rechter mag in de huidige wetgeving een arbeidsovereenkomst alleen ontbinden als sprake is van een zogenoemde voldragen ontslaggrond. Het combineren van ontslaggronden (bijvoorbeeld disfunctioneren en verwijtbaar handelen of nalaten) is niet mogelijk. Per 1 januari 2020 komt hier verandering in door de introductie van de cumulatiegrond; ook wel de ‘i-grond’ genoemd omdat deze grond in artikel 7:669 lid 3 sub i BW komt te staan.

Combineren van ontslaggronden

Met ingang van 1 januari 2020 kunnen ontslaggronden dus worden gecombineerd zoals frequent ziekteverzuim, disfunctioneren, verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, zonder deugdelijke grond niet-nakomen van de re-integratieverplichtingen, een verstoorde arbeidsverhouding en andere omstandigheden. Dit betekent dus een versoepeling van het ontslagrecht. Overigens kan bij een ontbinding op deze i-grond een extra vergoeding aan de werknemer worden toegekend van ten hoogste 50% van de transitievergoeding.

Ons inziens kan deze extra vergoeding gezien worden als een compensatie voor de versoepeling als hiervoor vermeld. De verwachting met deze i-grond is dat het aantal ontbindingsverzoeken zal stijgen en dat ook het aantal toegewezen ontbindingen zal stijgen.

Wachten tot 2020?

Werkgevers die zich nu geconfronteerd zien met een lastig dossier waarin sprake kan zijn van verschillende ontslaggronden maar die mogelijk niet ‘voldragen’ zijn, kunnen wellicht beter wachten tot 1 januari 2020 met een ontbindingsverzoek dan wel een beëindigingsvoorstel.

Legal8 Advocaten & Bedrijfsjuristen

info@legal8.nl
www.legal8.nl

07-10-2019