AllesContractenrecht

Algemene voorwaarden en “battle of forms”

By 5 augustus 2016 februari 21st, 2020 No Comments

Advocaat

Veel bedrijven hanteren algemene voorwaarden. In de algemene voorwaarden worden zaken geregeld die niet de kern van de overeenkomst bepalen zoals de prijs, maar juist meer de randvoorwaarden daaromheen. Randvoorwaarden zoals een bepaling over aansprakelijkheid of eigendomsvoorbehoud, zijn vaak erg belangrijk in het handelsverkeer.

Algemene voorwaarden kunnen beschouwd worden als een soort verzekering. Als alles goed gaat, dan hoeft u er geen gebruik van te maken. Maar als het een keer ‘misgaat’, dan is het van groot belang dat u naar uw algemene voorwaarden kunt verwijzen.

Algemene voorwaarden en “battle of forms”

Het komt in de praktijk vaak voor dat partijen alleen willen contracteren onder de toepasselijkheid van hun algemene voorwaarden. In de praktijk doet zich de situatie nog wel eens voor waarin beide partijen hun eigen algemene voorwaarden van toepassing verklaren. Deze juridische situatie wordt aangeduid als de “battle of forms”.

Onze wet (het Burgerlijk Wetboek) bepaalt ter zake dat aan de tweede verwijzing naar de algemene voorwaarden geen werking toekomt. Alleen de eerste verwijzing geldt dan dus (de zogenoemde “first shot rule”). Dit is anders als degene die als tweede naar zijn algemene voorwaarden verwijst, de toepasselijkheid van de eerste algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand wijst.

Het uitdrukkelijk van de hand wijzen, dient duidelijk te geschieden: alleen een korte algemene zin in de algemene voorwaarden opnemen waarin staat dat toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt afgewezen, is volgens vaste jurisprudentie onvoldoende. Wij adviseren dan ook op schrift de toepasselijkheid expliciet af te wijzen. Zolang het voor de wederpartij maar duidelijk is dat u op basis van uw algemene voorwaarden wenst te contracten en de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij daarbij afwijst.

Recent arrest algemene voorwaarden

In een recent arrest van het Gerechtshof Amsterdam speelde een dergelijke kwestie. Het Hof bepaalde kort gezegd:

“Een uitdrukkelijk van de hand wijzen als bedoeld in artikel 6:225 lid 3 BW kan niet reeds volgen uit de enkele in de correspondentie opgenomen voorgedrukte standaardtekst, waarin de toepasselijkheid van andere dan de eigen algemene voorwaarden al dan niet ‘uitdrukkelijk’ wordt afgewezen. Het moet voor de wederpartij duidelijk zijn dat het aanbod slechts wordt aanvaard indien niet de voorwaarden van de aanbieder, maar de eigen voorwaarden van toepassing zijn. In dit specifieke geval moet zonder meer duidelijk zijn geweest dat wederpartij niet akkoord ging met de toepasselijkheid van de toegezonden inkoopvoorwaarden, maar dat zij uitsluitend onder toepassing van haar eigen algemene leveringsvoorwaarden wilde contracteren.”

Via de volgende link kunt u het arrest lezen: algemene voorwaarden.

Moraal van het verhaal: duidelijkheid is aanbevelenswaardig bij het afwijzen van algemene voorwaarden. Een standaardzin is daartoe doorgaans onvoldoende, maar kan onder omstandigheden desondanks rechtsgeldig zijn. Het inroepen van juridisch advies is daarbij echter geen overbodige luxe…

Mocht u vragen over het bovenstaande hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij zijn u graag van dienst.

Algemene voorwaarden opstellen

Heeft u nog geen algemene voorwaarden of hanteert u sinds jaar en dag dezelfde algemene voorwaarden? Neem vrijblijvend contact met ons op om (specifieke) algemene voorwaarden op te laten stellen of om uw algemene voorwaarden een juridische ‘update’ te geven. Dit kan u een hoop narigheid besparen.

 

Legal8 Advocaten en Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

05-08-2016