AllesArbeidsrecht

Concreet motiveren concurrentiebeding erg belangrijk!

By 9 augustus 2016 februari 21st, 2020 No Comments

Juridisch advies Legal8

Zoals wij al eerder hebben geblogd, is op 1 januari 2015 (een deel van) de wet werk en zekerheid (WWZ) in werking getreden. Onderdeel hiervan is een wijziging van het concurrentie- en relatiebeding. Met betrekking tot het concurrentie- en relatie beding geldt vanaf 1 januari 2015 dat het overeenkomen van een dergelijk beding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in beginsel niet meer is toegestaan. Hetgeen hieronder voor een concurrentiebeding is bepaald, geldt eveneens voor een relatiebeding.

Maar hierboven staat ‘in beginsel’. Dit betekent dat een uitzondering mogelijk is. Er geldt namelijk een uitzondering voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten waarin het opnemen een concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Dit moet dan wel écht een zwaarwegend belang zijn, welk belang door de werkgever goed gemotiveerd moet worden. Een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland laat zien dat er hoge eisen gesteld worden aan het motiveren van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Concreet motiveren van een concurrentiebeding is erg belangrijk!

Het ging in deze recente zaak om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (zes maanden) waarin een concurrentiebeding was opgenomen. Tevens was er een (summiere) motivering van het concurrentiebeding opgenomen. Nadat de werknemer een andere baan kreeg aangeboden, bij een concurrent, werd zij door haar werkgever aan het concurrentiebeding gehouden. De werknemer ging vervolgens naar de rechter om schorsing van het concurrentiebeding te vorderen.

De rechter oordeelt als volgt:

De kantonrechter stelt voorop dat onder de nieuwe wet werk en zekerheid (WWZ) met ingang van 1 januari 2015 een concurrentiebeding in beginsel alleen geldig is wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan op grond van artikel 653 lid 2 BW (nieuw) slechts een concurrentiebeding worden opgenomen “indien uit de bij dat beding opgenomen schriftelijke motivering van de werkgever blijkt dat het beding noodzakelijk is wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen”.

 

De rechter komt vervolgens tot de conclusie dat de werkgever het concurrentiebeding onvoldoende had gemotiveerd. Door de werkgever wordt namelijk niet gesteld om welke concrete commercieel gevoelige, vertrouwelijke bedrijfsinformatie het nu precies gaat. Daarnaast is de link tussen deze informatie en déze werknemer niet voldoende gelegd. Omdat dit niet voldoende is gemotiveerd oordeelt de rechter dat schorsing van het concurrentiebeding terecht is.

Deze uitspraak is via de volgende link te lezen: concurrentiebeding.

Belang voor de praktijk

Deze uitspraak laat maar weer eens zien dat een uitgebreide en goede motivering vereist is. Wij kunnen de motivering van een concurrentiebeding voor u opstellen. Omdat deze motivering per situatie zal verschillen, raden wij u aan met ons contact op te nemen. Wij kunnen dan samen bespreken wat we wel en niet kunnen / mogen opnemen.

U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

 

Legal8 Advocaten & Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

09-08-2016