AllesContractenrechtOndernemingsrecht

Agentuurovereenkomst

By 14 augustus 2015 februari 21st, 2020 No Comments

Agentuurovereenkomst

De agentuurovereenkomst is volgens onze wet:

“een overeenkomst waarbij de ene partij, de principaal, aan de andere partij, de handelsagent, opdraagt, en deze zich verbindt, voor een bepaalde of een onbepaalde tijd en tegen beloning bij de totstandkoming van overeenkomsten bemiddeling te verlenen, en deze eventueel op naam en voor rekening van de principaal te sluiten zonder aan deze ondergeschikt te zijn.”

Een agentuurovereenkomst is dus niet hetzelfde als een arbeidsovereenkomst, ook al lijken beide overeenkomsten op sommige punten wel op elkaar. Het grote verschil tussen beide overeenkomsten is dat bij de agentuurovereenkomst de gezagsverhouding ontbreekt.

De agentuurovereenkomst hoeft – net als de arbeidsovereenkomst – niet per se op schrift te worden gesteld. Echter, wij raden u aan de agentuurovereenkomst wel schriftelijk aan te gaan!

Handelsagent en recht op provisie

De handelsagent heeft tijdens de duur van de agentuurovereenkomst recht op provisie, bijvoorbeeld voor overeenkomsten die door zijn tussenkomst tot stand zijn gekomen. Maar ook na het einde van de agentuurovereenkomst heeft de handelsagent recht op provisie ten aanzien van bijvoorbeeld overeenkomsten die binnen een redelijke termijn na beëindiging van de agentuurovereenkomst zijn afgesloten indien deze hoofdzakelijk aan de tijdens de duur van de agentuurovereenkomst door hem verrichte werkzaamheden zijn te danken.

Agentuurovereenkomst of distributieovereenkomst?

In het internationale handelsverkeer worden vaak de termen agentuur en distributie door elkaar heen gebruikt. Echter, ten onrechte. Het zijn namelijk twee verschillende overeenkomsten. De agentuurovereenkomst is bij wet geregeld en bevat veel dwingend recht. In tegenstelling tot de distributieovereenkomst, welke overeenkomst niet wettelijk is vastgelegd. Een groot verschil tussen beide overeenkomsten, is dat de handelsagent in beginsel in naam van de principaal handelt en zodoende voor diens rekening en risico optreedt. Een distributeur wordt echter gezien als een zelfstandige onderneming, die voor eigen rekening en risico handelt. Een ander verschil is dat er bij de agentuurovereenkomst recht op klantenvergoeding kan bestaan. Daar is bij de distributieovereenkomst in principe geen sprake van (tenzij anders wordt overeengekomen).

Het is zaak hierin een duidelijk onderscheid te maken!

Heeft u vragen over het bovenstaande? Of wenst u een agentuurovereenkomst te laten opstellen? Neem eens vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Legal8 Advocaten & Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

14-08-2015