AllesIncasso

Alles over de incassokosten

By 1 juli 2016 februari 21st, 2020 No Comments

Legal8

In eerdere blogs hebben wij het al over het onderwerp incassokosten gehad. In een blog van oktober vorig jaar hebben wij de wettelijke incassostaffel besproken. In deze blog zullen wij nader op het onderwerp incassokosten ingaan.

Wat zijn incassokosten?

Als een rekening niet betaald wordt, dan mag de schuldeiser extra kosten in rekening brengen. Dit zijn kort gezegd de buitengerechtelijke incassokosten. Als een incassobureau voor de schuldeiser tot inning overgaat (bijvoorbeeld Collect8) dan zal dit incassobureau de incassokosten berekenen.

Hoe hoog zijn incassokosten?

Per 1 juli 2012 is het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten in werking getredenDit besluit wordt ook wel de Wet Incassokosten of ‘WIK’ genoemd. De hoogte van de incassokosten is niet langer gekoppeld aan bepaalde werkzaamheden, maar aan een percentage van het verschuldigde bedrag. De vergoeding voor incassokosten wordt berekend als percentage van het verschuldigde bedrag, waarbij het percentage trapsgewijs lager wordt naarmate de vordering hoger wordt. Daarbij geldt een minimumbedrag en een maximumbedrag voor de vergoeding van incassokosten.

Via deze link kunt u de staffel raadplegen: rechtspraak.

Ook nog andere kosten?

Een incassobureau kan (en zal) naast deze incassokosten ook wettelijke rente doorberekenen aan de schuldenaar. Ook kan het onder omstandigheden (afhankelijk van de overeenkomst en eventuele algemene voorwaarden) mogelijk zijn om contractuele rente door te berekenen indien dit is overeengekomen. Ook aanmaningskosten kunnen, als dit is afgesproken, worden doorberekend aan de schuldenaar.

Hoe zit het met de BTW?

Kort gezegd mag over de incassokosten alleen BTW in rekening worden gebracht indien de schuldeiser niet BTW-plichtig (geen ondernemer) is. Als de schuldeiser immers wel BTW-plichtig is (wel een ondernemer), dan kan de aan het incassobureau verschuldigde BTW worden verrekend. U bent een BTW-plichtige ondernemer indien u voldoet aan hetgeen is gesteld in artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting.

Voorbeeld: Als een BTW-plichtige schuldeiser, bijvoorbeeld een leverancier van producten, een incasso start, dan mag het betreffende incassobureau geen BTW over de incassokosten berekenen aan de debiteur.

Incasso indienen

Natuurlijk zijn er nog tal van andere vragen over incassokosten te bedenken. Heeft u hier vragen over, dan kunt u deze uiteraard aan ons voorleggen. U kunt daarvoor direct contact opnemen met Collect8 incasso. Ook indien u een incasso wenst in te dienen, kunt u contact opnemen op onderstaand telefoonnummer dan wel een e-mail sturen aan info@collect8.nl. Wij zijn u graag van dienst.

 

Collect8 Incasso

088 – 88 3 88 33

info@collect8.nl

01-07-2016