AllesHuurrecht

Wijzigingen in het huurrecht

By 4 juli 2016 februari 21st, 2020 No Comments

Advocaat

Met ingang van 1 juli jl. heeft een aantal belangrijke wijzigingen in het huurrecht plaatsgevonden. In deze blog zullen wij deze wijzigingen kort bespreken. Mochten daar vragen over zijn, dan vernemen wij die uiteraard graag.

Wijzigingen in het huurrecht

In april jl. werd bekend dat de Eerste Kamer had ingestemd met het wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt. Met dit voorstel worden de mogelijkheden om huurovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan verruimd. Hiernaast betreft de nieuwe wet veranderingen op het gebied van de huursombenadering en de inkomenstoets.

Verruiming tijdelijke huurovereenkomsten

Onder de huurwet voor 1 juli jl. konden huurovereenkomsten voor (on)bepaalde tijd slechts onder beperkte en strikte voorwaarden beëindigd worden en kon slechts onder beperkte omstandigheden een huurovereenkomst voor bepaalde tijd worden overeengekomen die kon worden opgezegd zonder naar de rechter te hoeven. Uitzonderingen hierop bestonden voor bijvoorbeeld studenten en gehandicapten. Thans kunnen huurovereenkomsten voor een grotere groep huurders (denk nu ook aan grote gezinnen en jongeren tussen de 18 en 27 jaar) voor bepaalde tijd worden aangegaan zonder dat de huurovereenkomst automatisch overgaat in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. In de nieuwe wet staat dat ten aanzien van zelfstandige woningen, huurovereenkomsten voor bepaalde tijd van maximaal twee jaar kunnen worden aangegaan. De verhuurder kan deze huurovereenkomst daarna schriftelijk opzeggen, zonder dat de verhuurder hiervoor naar de rechter hoeft. Voor onzelfstandige woonruimte geldt een termijn van vijf jaar. Met deze wijziging beoogt de wetgever tegemoet te komen aan de maatschappelijke behoefte om ook huurovereenkomsten voor korte duur te sluiten.

Andere wijzigingen

Een andere belangrijke wijziging betreft de zogenoemde huursombenadering. Deze huursombenadering maximeert de som van alle huurprijsstijgingen van een woningcorporatie. Hiermee worden verschillen tussen de huurprijzen in bestaande en nieuwe huurovereenkomsten verkleind.

Een laatste wijzigingen die wij kort aanstippen betreft de inkomenstoets. Anders dan voor 1 juli 2016 het geval was, zal in de nieuwe wet een driejaarlijkse inkomenstoets plaatsvinden en kunnen alsdan inkomensafhankelijke huurverhogingen gelden. Overigens geldt deze wijziging niet voor pensioengerechtigden.

Met de bovengenoemde wijzigingen verandert het huurrecht toch behoorlijk. Partijen hebben thans meer mogelijkheden om “korte” huurovereenkomsten aan te gaan.

Juridisch advies huurrecht

Heeft u vragen over het bovenstaande? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met een van onze juristen. Wij zijn u graag van dienst en kunnen u inhoudelijk adviseren met betrekking tot het bovenstaande.

Legal8

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

04-07-2016