Alles

Alles over het griffierecht

By 28 juli 2016 februari 21st, 2020 No Comments

Legal8

Als u een gerechtelijke procedure start dan betaalt u zogenoemde griffierechten. Dit zijn verplichte kosten die u moet betalen voor het starten van een procedure bij de rechter. Deze kosten worden betaald aan de rechtbank. In deze blog zullen wij nader ingaan op deze griffierechten. Wellicht ten overvloede delen wij mede dat deze blog alleen ziet op civiele zaken (en niet op bestuurs- of strafrechtzaken).

Wat zijn griffierechten?

Griffierechten heten zo omdat u deze “rechten” dient te betalen aan de griffie (= het secretariaat) van de rechtbank. Deze kosten kunnen gezien worden als een bijdrage in de kosten van de Nederlandse rechtspraak. Het is belangrijk om deze rechten tijdig en volledig te betalen, aangezien niet of niet-tijdig betalen kan leiden tot het niet in behandeling nemen van uw zaak. Dat is toch op zijn minst zonde te noemen.

Wanneer betaal je griffierechten?

Je betaalt griffierechten als je een civiele rechtszaak start. Bij de kantonrechter betaalt alleen de eisende partij griffierechten. Echter, bij zaken voor de rechtbank (en in hoger beroep bij een hof) betaalt ook de gedaagde partij griffierechten.

Wat is de hoogte van de griffierechten?

De hoogte van de griffierechten is afhankelijk van een aantal factoren. Denk hierbij aan de soort rechtszaak, de hoogte van de vordering, of u een natuurlijk (particulier/consument) of rechtspersoon (bijvoorbeeld een B.V.) bent en uw eigen inkomen. Bij de soort rechtszaak kan in eerste aanleg een onderscheid gemaakt worden tussen de kantonrechter en de “gewone” rechter. De griffierechten voor de kantonrechter zijn lager dan bij de rechtbank.

De hoogte van het griffierecht is te vinden op de website van de rechtspraak via de volgende link: Rechtspraak.


Juridisch advies

Legal8 Advocaten & Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

28-07-2016

www.legal8.nl