AllesArbeidsrecht

Ontslag van een werknemer bij gewetensbezwaren?

By 21 juli 2016 februari 21st, 2020 No Comments

Advocaat

Stelt u zich als werkgever eens voor dat een van uw werknemers de overeengekomen arbeid niet wil verrichten op grond van een gewetensbezwaar. Denk bij een gewetensbezwaar aan een situatie waarin een werknemer weigert te werken op grond van morele, ethische of religieuze bezwaren. Soms kunnen ook politieke motieven hierbij een rol spelen. Voorbeelden kunnen zijn: de aanleg van wegen door natuurgebieden, het bouwen van een kerncentrale, het drukken van folders met een bepaald karakter (bijvoorbeeld seksueel getint) en het niet willen werken op zondagen.

Kunt u als werkgever een werknemer op grond hiervan ontslaan? Op deze vraag zullen wij in deze blog ingaan.

Ontslag werknemer bij gewetensbezwaren?

U kunt een werknemer kort gezegd niet zomaar ontslaan als hij of zij de overeengekomen arbeid niet wil verrichten op grond van een gewetensbezwaar. Als u beiden in een gesprek niet tot een (minnelijke) oplossing komt, dan rest voor u als werkgever een gang naar de rechter om een ontbinding van de arbeidsovereenkomst te vragen. Het is verstandig hiertoe juridisch advies in te winnen.

Werkweigering op grond van een gewetensbezwaar is in ons burgerlijk wetboek vastgelegd als een grond waarop door de werkgever ontslag kan worden gevraagd (voor de geïnteresseerden: artikel 7:669 lid 3 sub f BW).

U zult als werkgever bij de rechter dienen aan te tonen dat het overeengekomen werk niet in aangepaste vorm kan worden verricht en dat er geen mogelijkheden zijn om deze werknemer te herplaatsen binnen uw organisatie (al dan niet met behulp van scholing). Is er wel een herplaatsingsmogelijkheid, dan dient u eerst die optie te benutten. Erg belangrijk is ook dat de werkweigering ziet op arbeid die met de werknemer is overeengekomen. Natuurlijk kan de werknemer in verweer gaan en zijn kant van het verhaal doen. Juist daarom is het verstandig om eerst uw juridische positie helder te hebben.

Indien sprake is van een ontslag op deze grond, dan heeft de werknemer recht op een transitievergoeding.

Rechtspraak

Zeer recentelijk oordeelde de Centrale Raad van Beroep (dit is een van de drie hoogste bestuursrechters van Nederland) over een dergelijke kwestie. De werknemer (het betrof in deze kwestie overigens een ambtenaar) had meerdere malen aangegeven moeite te hebben met bepaalde opdrachten die hij moest uitvoeren en weigerde deze dan ook uit te voeren. Uit deze uitspraak volgde dat de gewetensbezwaren structureel van aard waren en in de weg stond aan een verdere uitoefening van de werkzaamheden bij deze werkgever. De werknemer was in deze kwestie “terecht” ontslagen. Deze uitspraak is via de volgende link te lezen: Rechtspraak.

Juridisch advies

Legal8 Advocaten & Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

21-07-2016

www.legal8.nl