AllesFaillissementsrechtOndernemingsrecht

Alles over verrekening

By 30 december 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_137355674

Heel kort gezegd houdt verrekening in dat twee tegenover elkaar staande (geld)schulden met elkaar worden verrekend. De vorderingen worden met andere woorden tegen elkaar weggestreept. U kunt echter niet elke vordering zomaar verrekenen. Er geldt een aantal voorwaarden voor verrekening. In dit artikel gaan wij nader in op deze verrekening.

Voorwaarden voor verrekening

1. Allereerst dienen de partijen elkaars schuldeiser en schuldenaar te zijn. Is hieraan niet voldaan, dan kan niet worden verrekend.

2. Vervolgens dient u een prestatie te vorderen te hebben van de ander die beantwoordt aan uw schuld (ofwel: een gelijksoortigheid van prestaties zoals twee geldvorderingen).

3. De volgende voorwaarde betreft de bevoegdheid tot betaling. Een minderjarige is bijvoorbeeld niet bevoegd om een bepaalde schuld te betalen.

4. Een laatste voorwaarde is dat de vordering op de wederpartij opeisbaar dient te zijn.

Door de verrekening worden vorderingen tegen elkaar weggestreept. Echter, er dient dus sprake te zijn van de bovengenoemde voorwaarden voordat rechtsgeldig verrekend kan worden. Indien u wel vorderingen en schulden wenst te verrekenen die uit verschillende rechtsverhoudingen (bijvoorbeeld huur en koop) zijn ontstaan, dan dient u daarvoor aldus aanvullende afspraken met uw wederpartij te maken.

Verrekening in faillissement

In een faillissementssituatie is een schuldeiser met een vordering op de gefailleerde gunstiger af. Er geldt dan een ruimere verrekeningsbevoegdheid. De schuld en de vordering hoeven over en weer niet aan elkaar te beantwoorden (hierboven voorwaarde 2). De wet bepaalt dat de schuld en de vordering wel beide vóór het faillissement moeten zijn ontstaan of voortvloeien uit handelingen vóór de faillietverklaring met gefailleerde verricht.

Juridisch advies ondernemingsrecht

Heeft u vragen over verrekening of het ondernemingsrecht/faillissementsrecht in het algemeen? Neem eens vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Legal8

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

30-12-2014