AllesArbeidsrecht

Opmerkelijke ontslagzaken van 2014

By 8 januari 2015 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_126322418

Hieronder volgt een bespreking van een aantal opmerkelijke ontslagzaken van 2014.

Opmerkelijke ontslagzaken van 2014

1. Ontslag omdat je te dik bent?

In deze zaak ging het om een groepsleider bij een kinderdagcentrum. De werknemer leed aan niet zomaar obesitas morbide, maar ‘super obesitas morbide’ (extreem overgewicht). Partijen verschillen van mening over de vraag of en zo ja, tot welke beperkingen dit overgewicht leidt voor het functioneren van deze werknemer. Omdat de werkgever in deze kwestie van alles gedaan om het overgewicht terug te dringen en de werknemer op een aantal van die voorstellen niet is ingegaan, krijgt de werkgever gelijk. Omdat binnen afzienbare termijn zich geen verandering ten goede zal aftekenen, ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst. De werknemer krijgt wel een ‘billijke vergoeding’ mee. Zie onze blog van 11 augustus jl.

2. Ontslag wegens plaatsing foto’s op Facebook

Een ic-verpleegkundige in een ziekenhuis in Noord-Brabant had tijdens een nachtdienst haar dochter meegenomen naar het ziekenhuis. De dochter van de ic-verpleegkundige zou spoedig naar het buitenland vertrekken om mee te doen met een Miss-verkiezing en de werknemer in kwestie wilde haar dochter een en ander laten zien over haar werkplek en meer in het algemeen de gezondheidszorg in Nederland. De dochter deed vervolgens werkkleding aan van het ziekenhuis en er werd een aantal foto’s gemaakt van de dochter op de ic (intensive care). De dochter heeft vervolgens een aantal van deze foto’s op Facebook geplaatst. Op een foto was naast de dochter in ziekenhuiskleding echter ook een patiënt – weliswaar onherkenbaar – te zien en op een andere foto een computer met allerlei (patiënt)gegevens. De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst zonder toekenning van enige vergoeding. Zie onze blog van 14 augustus jl.

3. Zéér hoge ontslagvergoeding toegekend na incident op de werkvloer

Tijdens een nachtdienst in een instelling met mensen met lichamelijke en geestelijke beperkingen, vindt een incident plaats tussen de werknemer in kwestie en een patiënt. De werknemer probeerde de patiënt te verplaatsen, maar dat ging niet helemaal soepel. De patiënt viel daarbij op de grond en bezeerde zich. Naar aanleiding van dit incident volgende een ontslagaanvraag van de werkgever. In deze zaak veroordeelde de rechter de werkgever tot een ontbindingsvergoeding die wel heel erg hoog is: ruim € 140.000,-. De rechter paste in deze zaak een C-factor van 5 (!) toe. Zie onze blog van 6 oktober jl.

4. Ontslag tijdens de proeftijd altijd rechtsgeldig?

Een werknemer heeft in de proeftijd ontslag gekregen van de werkgever in kwestie. De werknemer was het hier niet mee eens en was van mening dat de werkgever ‘oneigenlijk gebruik’ heeft gemaakt van het overeengekomen proeftijdbeding, omdat niet de geschiktheid van werknemer voor de functie in geding was, maar de relatie met de partner van de werknemer. Dat mag volgens de werknemer in deze discussie geen rol spelen. De werknemer kreeg in deze zaak ongelijk. Zie onze blog van 15 september jl.

5. Ontslag wegens post op Facebook

In deze zaak was een werknemer buitengewoon kwaad op zijn werkgever omdat deze werkgever hem tot tweemaal toe een voorschot op zijn salaris had geweigerd. De werknemer was hier zó kwaad over, dat hij besloot zijn ongenoegen op Facebook te uiten en – al dan niet bewust – met de wereld te delen. De werknemer probeerde nog te betogen dat zijn uitlatingen onder het recht van vrije meningsuiting vielen, maar de kantonrechter maakte hier korte metten mee. Dit kwam mede  doordat de uitlatingen van de werknemer in kwestie buitengewoon beledigend en zéér grof waren. Het feit dat het om publieke uitingen ging, maakte dit nog erger. Immers, de hele wereld kon meelezen. De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst zonder toekenning van enige vergoeding. Zie onze blog van 9 oktober jl.

6. Ontslag na ruzie met collega’s

Op een hypotheekadviesbureau verandert de sfeer nadat nieuwe werknemers in dienst zijn getreden. Ook is er een nieuwe eigenaar aan het roer komen te staan, hetgeen een verandering van de werksfeer met zich meebrengt. Er ontstaan allerlei irritaties tussen werknemers onderling en het taalgebruik tussen de collega’s onderling verslechtert. De werkgever besluit om een set nieuwe (gedrags)regels in te voeren, om op die manier de sfeer op de werkvloer weer wat ‘positiever’ te krijgen. Een van de hypotheekadviseurs krijgt vervolgens een relatie met een assistente. Na een gesprek met beide medewerkers stuurt de werkgever een “pittige” e-mail aan beide medewerkers. Er ontstaat een ruzie en een van de medewerkers meldt zich daarop ziek. Volgens de rechter is een vruchtbare en duurzame samenwerking tussen partijen niet langer mogelijk en wordt de arbeidsovereenkomst ontbonden onder toekenning van een vergoeding. Zie onze blog van 10 juni jl.

7. Ontslag wegens weigeren bedrijfskleding

Een ontslag wegens het weigeren van bedrijfskleding is mogelijk, maar niet onder alle omstandigheden. De kantonrechter oordeelde in dat geschil dat de werkgever binnen redelijke grenzen eisen mag stellen aan de representativiteit van zijn of haar personeel. Wat redelijke grenzen zijn, zal overigens per geval verschillen. Zie onze blog van 15 januari jl.

8. Ontslag na valse ziekmelding

Een werkneemster was als pedagogisch medewerkster in dienst bij een kinderopvang. Begin januari meldt zij zich via een whatsapp bericht ziek. Zij stelt dat ze in de afgelopen nacht is geopereerd aan haar blindedarm. De werkgever die logischerwijs behoorlijk bezorgd was, heeft de volgende dag naar het ziekenhuis gebeld om haar werkneemster een bloemetje te laten bezorgen. De verbazing is enorm groot als blijkt dat de werkneemster in het geheel niet in het ziekenhuis is opgenomen. Een korte periode daarna verneemt de werkgever dat de werknemer een week op Texel (en in Duitsland) heeft doorgebracht en niet in het bedoelde ziekenhuis. De werkgever verleent haar werkneemster daarom ontslag op staande voet. En terecht volgens de rechter. Zie onze blog van 26 mei jl.

Ontslag op staande voet

Het gaat in bovenstaande zaken vaak om een ontslag op staande voet. Omdat een ontslag op staande voet verstrekkende gevolgen heeft voor een werknemer (onder meer verlies van zijn of haar baan en geen recht op een WW-uitkering), heeft de wetgever bepaald dat sprake moet zijn van een ‘dringende reden’. Bij een dringende reden kan bijvoorbeeld gedacht worden aan diefstal of geweldspleging/mishandeling op de werkvloer. Er moet dus echt iets heel ergs aan de hand zijn. Een ontslag op staande voet is in de praktijk erg lastig gebleken.

Wenst u meer informatie te ontvangen? Neem eens geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dient.

Legal8

088 – 88 3 8888

08-01-2015