AllesArbeidsrecht

Arbeidsovereenkomst. Of toch niet?

By 25 augustus 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_54497056

Voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst dient aan een drietal voorwaarden te worden voldaan. Er moet sprake zijn van een gezagsverhouding, van een beloning (salaris) en de werknemer dient de overeengekomen arbeid persoonlijk te verrichten. In principe is alleen dan sprake van een arbeidsovereenkomst.

Arbeidsovereenkomst?

Vaak is vrij snel duidelijk of aan deze bovengenoemde voorwaarden is voldaan. Maar soms kan hier toch onduidelijkheid over bestaan en kan de vraag gesteld worden of er wel of geen sprake is van een arbeidsovereenkomst.

In een recent arrest van het Hof in Den Bosch wordt deze situatie besproken. De werknemer meende met een besloten vennootschap in oprichting een arbeidsovereenkomst te hebben gesloten. Er was inderdaad gesproken over een dienstverband bij een op te richten B.V. en er is zelfs een concept opgesteld. Echter, de B.V. is vervolgens niet opgericht en het concept is ook niet ondertekend. Was er in deze situatie desondanks sprake van een arbeidsovereenkomst?

Geen arbeidsovereenkomst

Het hof komt tot de conclusie dat op basis van de tekst van de concept arbeidsovereenkomst de totstandkoming van deze arbeidsovereenkomst afhankelijk was gesteld van de oprichting van een nieuwe onderneming. Partijen hadden met andere woorden een voorbehoud gemaakt. Aangezien deze nieuwe onderneming vervolgens niet is opgericht, is er ook geen arbeidsovereenkomst ontstaan. Partijen waren slechts ‘in overleg’ met elkaar over een nog te sluiten arbeidsovereenkomst. Hier kan niet gesproken worden over een arbeidsovereenkomst.

Het arrest is via de volgende link te raadplegen: Rechtspraak.

Conclusie

De conclusie van dit arrest is dat er geen arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen, omdat niet aan alle voorwaarden is voldaan. Het ging slechts om een concept overeenkomst die afhankelijk was gesteld van een (niet ingetreden) voorwaarde.

Heeft u vragen over het bovenstaande of over het arbeidsrecht in het algemeen? Neem dan eens geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

 

Legal8

088 – 88 3 8888

25-08-2014