Alles

De aanzegplicht

By 22 augustus 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_129283913

De zogenoemde aanzegplicht wordt vanaf 1 januari 2015 geïntroduceerd in het nieuwe arbeidsrecht/ontslagrecht. Wat houdt deze aanzegplicht precies in en dient u als werkgever daar nu al alert op te zijn?

De aanzegplicht

Sluit een werkgever met een werknemer een tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer, dan is de werkgever verplicht om uiterlijk één maand voor het aflopen van deze arbeidsovereenkomst aan de werknemer te laten weten of hij de arbeidsovereenkomst wel of niet voortzet én als de werkgever de arbeidsovereenkomst wel voortzet, onder welke voorwaarden hij de arbeidsovereenkomst zal voortzetten. Dit is de zogenoemde aanzegplicht. Bij het niet naleven hiervan is de werkgever een boete verschuldigd. Ook dit is dus een belangrijke wijziging van de huidige regels waar in dit stadium rekening mee gehouden dient te worden. Al is dat alleen maar om een boete te voorkomen!

Uitzonderingen op de aanzegplicht

De aanzegplicht geldt niet voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die korter dan 6 maanden duren. Ook geldt de aanzegplicht niet in geval van een uitzendovereenkomst waarin een uitzendbeding is opgenomen.

Juridische tips

TIP: Neem deze aanzegtermijn op in alle arbeidsovereenkomsten die worden overeengekomen op of na 1 januari 2015 en stel bijvoorbeeld een reminder in voordat de laatste maand van de arbeidsovereenkomst ingaat.

TIP 2: Overigens geldt deze wijziging ook voor bestaande/lopende arbeidsovereenkomsten die na 1 januari 2015 eindigen! Het is dus erg belangrijk daar nu al op toe te zien. Wij zijn u daar graag bij van dienst.

Graag lichten wij de aanstaande wijzigingen in het arbeids- en ontslagrecht nader toe. Wij kunnen desgewenst uw arbeidsovereenkomsten nakijken en daar waar nodig aanpassen. Voorkomen is immers beter dan genezen!

Legal8

088 – 88 3 8888

22-08-2014