AllesHuurrecht

Beëindiging huur 290-bedrijfsruimte op grond van dringend eigen gebruik?

By 3 maart 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_137355674

De Hoge Raad heeft in een recent arrest geoordeeld dat, indien een verhuurder een verhuurde bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW (bijvoorbeeld een winkel) nodig heeft voor renovatie, de huurovereenkomst op grond van dringend eigen gebruik kan worden opgezegd als een kostendekkende exploitatie na de renovatie niet mogelijk is.

Voor dit arrest gold hetzelfde criterium als ten aanzien van woonruimte. Ten aanzien van woonruimte geldt namelijk dat het enkele feit dat de verhuurder wil overgaan tot de uitvoering van een bouw- en renovatieplan, geen grond kan opleveren voor het aannemen van dringend eigen gebruik. Ook niet indien de exploitatie van het verhuurde in ongewijzigde staat onrendabel is, behoudens een ‘structurele wanverhouding tussen de exploitatiekosten en de huuropbrengsten’.

Dringend eigen gebruik

Voor een beroep op dringend eigen gebruik bij renovatie van 290-bedrijfsruimte kan renovatie daar een grond voor opleveren.

Heeft u vragen met betrekking tot huurovereenkomsten of heeft u een huurgeschil? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met een van onze bedrijfsjuristen.

03-03-2014