Alles

Bestuurdersaansprakelijkheid

By 10 maart 2015 februari 21st, 2020 No Comments

Bestuurdersaansprakelijkheid

Op 27 augustus 2013 hebben wij een uitgebreid artikel geschreven over het onderwerp bestuurdersaansprakelijkheid. Daarin hebben wij onder andere gezegd dat bestuurders een grote mate van beleidsvrijheid bij het besturen van een onderneming hebben. Het feit dat een bepaald besluit achteraf bezien niet gelukkig is geweest, leidt in beginsel niet meteen tot bestuurdersaansprakelijkheid. Het nemen van risico’s is immers inherent aan het ondernemerschap. Hieronder zullen wij ingaan op enkele specifieke vragen.

Bestuurdersaansprakelijkheid / Kennelijk onredelijk bestuur

In een faillissement kan de curator een beroep doen op de regeling van het ‘kennelijk onbehoorlijk bestuur’ en de daaruit volgende externe bestuurdersaansprakelijkheid. De wetgever heeft de curator hier geholpen door een vermoeden van onbehoorlijk bestuur aan te nemen indien de bestuurder bijvoorbeeld geen jaarrekening heeft gedeponeerd (dan wel niet tijdig) of geen goede administratie heeft bijgehouden. Dan is het aan de bestuurder om tegenbewijs te leveren. Dat tegenbewijs is in de praktijk erg lastig gebleken.

Bestuurdersaansprakelijkheid bij een merkinbreuk?

Kan er sprake zijn van bestuurdersaansprakelijkheid wanneer de betreffende BV een merkinbreuk maakt? Het antwoord hierop is nog niet helemaal vaststaand, maar de laatste periode is er een aantal uitspraken geweest waaruit een bevestigend antwoord op deze vraag afgeleid kan worden. Uit deze zaken kan worden afgeleid dat als een bestuurder weet dan wel behoort te weten dat de BV een merkinbreuk maakt en deze bestuurder deze situatie in stand laat, de bestuurder persoonlijk aansprakelijk kan zijn voor de merkinbreuk. Er is dan een persoonlijk ernstig verwijt van de bestuurder.

Lees hier de meest recente uitspraak: Rechtspraak.

Juridisch advies bestuurdersaansprakelijkheid

Wij kunnen u ten aanzien van het bovenstaande informeren en adviseren. U kunt geheel vrijblijvend contact met een van onze bedrijfsjuristen opnemen.

Legal8 Advocaten & Bedrijfsjuristen

info@legal8.nl

10-03-2015